NY BOG

Pedersen, Frank: 1 SKILLING 1771. Udgivet af norsk Numismatisk Forening. Salg i Danmark formidles af Dansk Numismatisk Forening. Pris kr. 90.00. Bestilling kan ske ved indsendelse af beløbet til Bent Pedersen, Gammel Landevej 19, 2620 Albertslund, postgiro 3 42 21 00.

af Preben Eriksen

Som det fremgår af forordet: "Selvfølgelig kan det undre, at der kan skrives en hel bog om blot en enkelt mønt, men lad det være min påstand, at kun meget få mønter, om nogen overhovedet, fortæller så bredt og spændende om mønt- og nationalhistorie som denne 1-skilling 1771. Der berettes om kaos i møntvæsenet, om stressede stempelskærere, om befolkningens mistillid til mønten, om brændevinsbrænderiets ophør, om skandaler i kongehuset og om meget, meget mere. En spændende mønt fra en spændende tid."

Ja, det er en spændende mønt vi her præsenteres for, en mønt, der er kendt af de fleste møntsamlere, og nu har alle mulighed for at øge deres viden om den.

Bogen fortæller om den tid 1 SKILLING 1771 fremkom i, hvor den er blevet præget, hvem der var møntmestre og stempelskærere og hvordan de karakteristiske fejlprægninger opstod - det skyldtes simpelthen stress.

Der er en redegørelse for typeres karakteristika, hvorefter der gøres rede for typerne og deres udmøntningsrækkefølge, samt om blanketternes mål, vægt, metal og diameter.

Når man har været igennem det lidt tunge, men vigtige stof, kommer der et mere lettilgængeligt, men ikke mindre spændende afsnit: 1771 skillingen i "fremmede klæder". Den har været anvendt som smædemønt, til indfældning i kobberkrus, og i elektricitetens barndom, som "voltasøjle" og ikke mindst som "lykkeskilling", idet der forekommer ikke mindre end fire syvtaller på den. Man får nu mulighed for at type-bestemme de 1 skillinger 1771 man har i samlingen, idet der er en udmærket nøgle til typebestemmelse, hvor der stilles et spørgsmål til et karakteristisk træk ved 1 SKILLING 1771 og svaret ja/nej angiver vejen videre frem i nøglen.

Afslutningsvis er der et afsnit om ½ skilling 1771.

Alt i alt en udmærket bog, der burde finde vej ud til mange møntsamlere, den bør i hvert fald inden for en overskuelig tid findes i foreningernes biblioteker.

(Møntsamleren, Nr.2, 1991 side 40)


Tilbage til Dansk Mønt