Ny og særpræget varianttype af 1 skilling 1771

af Frank Pedersen

H.H.Schou beskrev i 1926 i sit beundringsværdige værk (1) i alt 14 varianttyper af 1 skilling 1771. Ved Stolbergs studie i 1973 (2) og udgivelsen af bogen "1 skilling 1771" i 1991 (3) tilføjedes endnu et antal, således at der siden da har været beskrevet i alt 27 forskellige varianter.

Disse varianttyper er for en stor del bestemt ud fra forekomsten af punkter er på mønternes bagside (4), hvilket har inspireret mange møntsamlere til at søge efter hidtil ubeskrevne eller sjældne varianter, hvad angår disse punkte5 (5). Og i den henseende er der interessant nyt, idet der er fremkommet en hidtil ukendt varianttype. Typen har et bagsidepræg, der - i modsætning til alle andre typer - er helt uden punkter efter DANSKE, KM og 1771. Da der tilmed heller ikke er noget punkt mellem K og M - hvilket også er unikt - er der tale om en ganske særpræget variant.

Undertegnede har indtil videre set fem mønter, der alle er præget med det pågældende bagsidestempel (6), og som i øvrigt også har fælles forsidestempel.

Mønternes bevaringskvalitet, blanketstørrelse og prægets centrering er tilstrækkelig god til, at mønterne samlet udgør et sikkert grundlag for bestemmelse af, at de er præget uden de nævnte punkter . Der er således ikke tale om nedslidte punkter eller præg "uden for møntblanketten".

Den nye varianttype hører til "S14-familien", der kendetegnes ved, at den nedre roset (under 1771) er et punkt i stedet for den fra alle andre typer kendte blomstlignende figur (7). I forvejen findes S14A og S14B, og det er derfor nærliggende at give den nye variant typebetegnelsen S14C, selvom typen vel egentlig qua de unikke kendetegn - specielt det manglende punkt mellem K og M -burde have et selvstændigt typenummer(tal). Da det eksisterende nummersytem imidlertid ikke giver mulighed herfor, må S14C indtil videre være den bedste betegnelse. Typen kan kort beskrives således:

(Numismatisk Rapport 54, december 1997 side 264f)Tilbage til Dansk Mønt