Erik af Pommern, Abo u.år, Åbo (Finland)

Forside: på kors, bagside: A. Tidligere benævnt Sekspenning (Galster 201, Hildebrand 684)


Eksemplar fra H. P. Holgersens samling:

Galster 201:

Lagerqvist 9b
KLIK for forstørrelse!Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt