Untitled

KLIK for forstørrelse!

Forslag til undervisning i Danske mønter:

Christian 7.s 1 Skilling 1771

Her er et emne, der har været genstand for et helt undervisningsforløb.

Materialeudgangspunktet er

Nedenfor anføres en timeplan, der dog i det aktuelle tilfælde bestemt ikke kunne overholdes. For eleverne er beskæftigelse med mønter en så fremmedartet sag, at spørgsmål løbende dukker op med krav om svar, og timeplanens sammenbrud som uundgåelig - men ikke uvelkommen - konsekvens. Det kan for eksempel dreje sig om definition og forklaring af følgende begreber:

- for blot at nævne nogle få eksempler. Disse - og mange flere - findes forklaret i Ordbogen.

Timeplan:

Time 1:

Eleverne har læst Flensborg, Peter: Christian 7. og lidt om nogle af hans udmøntninger. Teksten inddrages i løbet af timen, som i øvrigt indeholder:

Kort oversigt/baggrundsviden:

Time 2


Tilbage til Dansk Mønt