Untitled

KLIK for forstørrelse!

Time 2:

Skillingen eksisterer som nominal (værdi) i Danmark ca. 1440-1873. Møntsystem: 16 skilling = 1 mark, 96 skilling (6 mark) = 1 daler.

Oprindelig var skillingen værdifuld, deltes nedad i 12 penning, 2 søsling eller 3 hvide.

I 1771 (-1873) er skillingen næstlaveste nominal (1/2 skilling lavere).

1 skilling 1771 prægedes i årene 1771, 1773 og 1779-1785, alle (pånær stempelfejlen 1779) antedateret 1771 (side 11).

Mønten var i Danmark og hertugdømmerne gyldig til 1814, i Norge til 1876 (side 13 nederst)

Møntsted

Stempelskærer (s. 52)

Udmøntningstal

Procent

København

Bauert

20. mill.

35 procent

Altona

Wolff/(Bauert, s.11)

33 mill.

61 procent

Kongsberg

Lunde

2 mill.

4 procent

Stemplerne håndskårne, derfor forskelle, der muliggør bestemmelse af stempelskærer og prægested, sml. side 24.

Time 3


Tilbage til Dansk Mønt