KLIK for forstørrelse!

Fund i Forum

af Niels Jørgen Jensen

Det, at gøre et numismatisk fund, har normalt to vigtige forudsætninger: Dels skal man have minimeret sin eventuelle uvidenhed om samleområdet, og dels skal fundet gøres et sted, hvor Kurt Guldborg ikke allerede har været. Redaktøren kæmper på begge fronter. Det kan diskuteres, hvilken af de nævnte forhindringer, der er den største, men jeg har af praktiske - og moralske - grunde besluttet, at det er bedst at satse på at eliminere den første frem for den anden. Endelig kan man også satse på det rene svineheld …

På Mønter i Forum 2004 faldt redaktørens blik blandt udstillingsbakkerne hos en kendt mønthandler på den på forsiden afbildede Frederik 1.-søsling. Den var blot bestemt som "Frederik 1., Søsling; dobbeltpræg"; bynavnet fortabte sig i et …SIS (?) og årstallet var ikke lige til at få øje på. Jeg diskuterede kort mønten med handleren og bragte Ribe (Ripensis) i forslag, idet første bogstav i bynavnet med lidt god vilje kunne ligne et R - en diskussion, som handleren ikke gik nøjere ind på. Mønten blev købt.

Hjemme fulgte en rum tids arbejde med Schou - fordelt over flere dage. Først og fremmest var det irriterende, at bynavnet ikke var tydeligere, men det generede mig også, at der ikke var noget årstal. Ribe måtte droppes, søslingene fra Ribe har altid årstallet på forsiden. Over bagsideskjoldet var der noget krims-krams, der burde være et årstal - hvis mønten var fra København - men dels lignede det ikke rigtig et årstal, dels var kongens titel REX stavet RIX - og en sådan variant har København ikke iflg. Schou. Mønten endte i bakken med prædikatet "??". Formentlig skulle der et stempelidentisk, men mere velbevaret eksemplar til, før den kunne bestemmes.

I mellemtiden renskrev jeg mine notater om årstallenes placering på Frederik 1.s søslinge, og her stødte jeg pludselig på en bemærkning i Galster under nr. 67: Ronneby: "Schou u. år. 31 har over skjoldet 22v, ved siderne s-x". Halløj! Er det mit krims-krams?? Gulvet i min stue udviser stadig spor efter min sprint efter møntbakke og Schou, og ja! - når man ved det, er det ganske tydeligt, at der står 22v over skjoldet. Ronneby er også det eneste møntsted, der undertiden har RIX i stedet for REX og helt specielt er det Ronneby'ske E, der mangler øverste og nederste vandrette streg - alt sammen meget tydeligt på mønten. Mens forsiden svarer aldeles til Schou, er der variationer på bagsiden, men der er ingen tvivl om henførelsen.

Normalt forbinder man Ronneby-søslingene med Søren Norbys våbenskjold i omskriften, men Schou u. år 31 har en krone, og den er væsentlig sjældnere. Jeg forestiller mig, at Frederik 1., efter sin definitive magtovertagelse ikke har haft interesse i at fortsætte udmøntningerne i Ronneby - hele forretningen er blevet flyttet til Malmø. Jeg betragter derfor Schou u. år 31 som en slags afviklingsmønter efter Norby-æraen.

Schou u. år 31 har i kataloget over Hedes samling prædikatet RRRR (!) - evt. er det så nu et R mindre. Man kan stadig gøre fund i Forum - det tog mig blot 5 dage at opdage det!

(Amagerlands Numismatiske Forening, medlemsblad 281, januar 2005 side 3)


Tilbage til Dansk Mønt