KLIK for forstørrelse!

Stjerner fra 1788

af Michael Märcher

Under Christian den Syvende er der på Mønten i Altona og i Poppenbüttel bl.a. fremstillet 2 sechslinge, 1/12 og 1/6 speciedalere.

De er præget med stempler med følgende årstal:

 

2 sechsling 1787 1788   1796   1799 1800  
1/12 speciedaler 1787 1788     1797   1800 1801
1/6 speciedaler 1787 1788 1789 1796        

 

Der findes en del uregelmæssigheder i disse mønters motiver. Eksempelvis kan bogstaver variere meget i størrelse inden for det samme årstal, og tal kan være spejlvendte pga. stempelskærerfejl.

Studerer man disse rækker af mønter nærmere, eller slår man op i Schous katalog, så ser man, at mønterne med årstallet 1788 adskiller sig fra de andre. Der er nemlig to små stjerner i motivet, som ikke er på mønterne med de andre årstal. Den ene stjerne er på forsiden under monogrammet, og den anden er på bagsiden under "M · F ·".

Disse stjerner er ikke uregelmæssigheder, men til gengæld intenderede og samtidig emnet for denne lille opsats.

De pengepolitiske reformer i anden halvdel af 1780'erne betød, at der blev meget travlt på Mønten i Altona. Møntmester Michael Flor skulle i efteråret 1788 gerne kunne producere 50.000 specier om ugen. Der skulle samtidig i 1788 produceres flere 2 sechslinge (15.000 rdl.), 1/12 og 1/6 speciedalere (50.000 rdl. af hver type). Det var der pga. mangel på kapacitet ringe mulighed for at kunne gøre på Mønten i Altona. Tidligere i 1788 var der udmøntet på værkerne i Poppenbüttel under M. Flor, hvorfor det hurtigt blev vedtaget, at de tre typer skulle udmøntes der.

M. Flor skulle selv passe specieprægningerne m.v. i Altona, og derfor besluttede Finanskassedirektionen, at Diderich Christian Liebst skulle lede den forestående udmøntning i Poppenbüttel. D. C. Liebst havde fra 1784 til 1786 været Møntmester i Altona, og var fra 1786 til sin død i 1798 møntkommissær ved samme Mønt. Han havde endvidere haft opsynet med Mønten i Altona, mens M. Flor havde styret de meget store specieudmøntninger i Poppenbüttel fra februar 1787 til juli 1788.

Som det fremgår af ovenstående tabel, så var alle tre typer også præget med årstallet 1787. De var udmøntet under M. Flor i Poppenbüttel. Generelt blev størstedelen af de i Poppenbüttel udmøntede blanketter 1787-88 præget på Mønten i Altona under D. C. Liebst. De nye mønter, som skulle laves under D. C. Liebst i Poppenbüttel, skulle mht. motiv være magen til dem, som M. Flor tidligere havde lavet. Det var almindeligt og fuldt forståeligt. Endvidere havde det formentlig også betydning, at der allerede i enten Altona eller Poppenbüttel eksisterede et lager af stempler til 2 sechslinge. Der var imidlertid et problem. Det var absolut afgørende, at der kunne skelnes mellem mønter fra de tidligere udmøntninger under M. Flors ansvar og de kommende udmøntning under D. C. Liebst ansvar.

Løsningen på ovenstående blev, at alle stempler til D. C. Liebsts udmøntning i Poppenbüttel af 2 sechslinge, 1/12 og 1/6 speciedalere skulle have en stjerne placeret under monogrammet og under "M.F.". Sådan blev det, og der blev under D. C. Liebst udmøntet 15.000 rdl. i 2 sechslinge, 50.000 rdl. i 1/12 speciedalere og 50.000 rdl. i 1/6 speciedalere. Udmøntningen varede fra november 1788 til starten af februar 1789.

De stempler til 2 sechslinge, som lå på lager i Altona eller Poppenbüttel, var antageligt alle lavet af stempelskærer Johan Ephraim Bauert i København. En jødisk mand i Altona, Sigurt Stekker Jonas, fik til opgave at omgravere/nedslibe etc. stemplerne, så de fik en tydelig stjerne placeret som foreskrevet. S. S. Jonas havde antageligt også tidligere arbejdet lidt for Mønten i Altona i forbindelse med stempelfremstilling, og han havde tilsyneladende en del forstand på at slibe og gravere sten.

Stemplerne til 1/12 eller 1/6 speciedalere skulle graveres fra bunden af og også have en stjerne på både for- og bagside. Det stod J. E. Bauert i København for.

For at opsummere er sagen altså som følger. 2 sechsling, 1/12 eller 1/6 speciedaler med årstallet 1788 og en stjerne på både for- og bagside er ikke produceret i Altona under Møntmester Michael Flor i 1788. De er udmøntet i Poppenbüttel under Møntkommissær Diderich Christian Liebsts ledelse i slutningen af 1788 og starten af 1789.

Ovenstående bygger på diverse arkivalier fra 1788 og 1789 i arkiverne med nr. 420: Sager vedr. Møntvæsnet 1771-1848(64) og 442: Den kgl. Mønt, som begge befinder sig i Rigsarkivet. For at ovenstående ikke skal fremstå som løse påstande, gengives her nedenfor et af sagens vigtigste breve. Foruden at dokumentere, hvorfor der er stjerner på stemplerne med årstallet 1788, så indeholder brevet forhåbentligt også andre oplysninger, som vil kunne interessere eventuelle læsere.

Brevet er sendt fra Møntdirektør Caspar Henrik Lyng i København til D. C. Liebst d. 1. nov. 1788:

"Pro Memoria Til nærmere Underretning, betreffende de Herr Mynt-Commissair, ved den Kongel. Finance-Casse-Direchtions skrivelse af 28de f. M. anbetroede Udmyntning i Poppenbüttel, har ieg tienstlig at meddele:

Lyng"


Tilbage til Dansk Mønt