Christian IIIs Stockholmmønter 1535 i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

af Michael Märcher

På grund af den foregående artikel i dette nummer af NNUM samt Maglebyskattens fremkomst er det fundet opportunt at publicere en oversigt over Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings eksemplarer af Christian IIIs Stockholmmønter, G. (1) 246-251 – KMMS har desværre ikke et eksemplar af G.246.

De to nye eksemplarer af G.249 fra den ikke færdigbehandlede Maglebyskat (2) der ikke med i oversigten – de er afbildet side 74. De to mønter er sammen med FP 1165 de hidtil eneste af typerne G.246-251 hos KMMS med kendt fundproveniens. Maglebyskatten blev fundet på Møn i midten af 2012, og den indeholder foruden de to Stockholmmønter indtil videre udelukkende danske mønter. Den op­fattes i øjeblikket som en hurtig nedgravet skat bestående af mønter fra det almindelige mønske/sjællandske møntomløb. Selvom de to Stockholmmønter indtil videre er slutmønter i skatten, så taler Mag­lebyskatten og for så vidt også FP 1165 for, at i det mindste nogle af de nu sjældne Stockholmmønter nåede ud i det almindelige møntomløb. Samtidig er det værd at bemærke, at blot to (3) af de tolv mønter befandt sig i KMMS, da Beskrivelsen af 1791 (4) blev udgivet.

 

KLIK for forstørrelse!                 KLIK for forstørrelse!

1                                                                                                    2

 

KLIK for forstørrelse!                 KLIK for forstørrelse!

3                                                                                                    4

 

KLIK for forstørrelse!                 KLIK for forstørrelse!

5                                                                                                    6

 

KLIK for forstørrelse!                 KLIK for forstørrelse!

7                                                                              8

 

KLIK for forstørrelse!                 KLIK for forstørrelse!

9                                                                              10

 

KLIK for forstørrelse!                 KLIK for forstørrelse!

11                                                                              12

 

 

(NNUM 2013 side 76-78)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside