KLIK for forstørrelse!

Trankebarmønter

af Olav Sejerøe - Fortsat

 

Frederik 4. 1699 - 1730

     
1 kas kobber 1 g
123 Forside Kronet dobbelt F4 monogram
Bagside Kronet DOC monogram
(S 43, UBJ 207)
124 a Forside Kronet F4 sammenskrevet monogram
Bagside Kronet DOC monogram
  (S 44.1, UBJ 208)
124 b Bagside som 124 a, men bagsidens DOC spejlvendt
(se: Spejlvendt F4 Trankebarmønt)
(S 44.2, UBJ 208v)
129 Forside Kronet F4 monogram
Bagside Kronet DOC monogram
(S 45, UBJ 209)
2, 4 og 10 kas kobber 2 g, 4 g, og 10 g
135 Forside Kronet dobbelt F4 monogram
Bagside Kronet DOC monogram, 2 kas under DOC
(S 46, UBJ 206)
126.1 Forside Kronet dobbelt F4 monogram
Bagside Kronet DOC monogram; 4 Kas under DOC KLIK for forstørrelse!
(S 47.1, UBJ 204)
126.2 Bagside som 126.1 men 4 Cas
(S 47.2, UBJ 205)
127 Forside Kronet double F4 monogram
Bagside Kronet DOC monogram; 10 Kas under DOC KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!
(S 48, UBJ 203)
I 1729 gik det Danske Ostindiske Company bankerot og det var slut med DOC på mønterne. Den danske konge overtog kolonien.
Sølvmønter:
Udmøntningen af sølvmønter begyndte i 1730. Der blev slået en royalin eller fano med årstallet 1730 og en 2 royalin/fano med årstallet 1731. Nayken af Tanjore havde ikke givet tilladelse til udmøntningen af sølvmønter, og han var ikke villig til at give det, så udmøntningen af sølvmønter måtte stoppe.
Før udmøntningen stoppede var 2.000 pradous af 10 fanos blevet udmøntet til fanos.
 
Royalin/fano. Sølv 1.55 g
128 Forside Kronet F4 monogram som deler årstallet 17 30.
Bagside Norsk Løve til venstre KLIK for forstørrelse!
(S 49, UBJ 202)
2 royaliner/fano. Sølv 3.1 g
141 Forside Kronet F4 monogram som deler årstallet 17 31.
Bagside Norsk Løve til venstre KLIK for forstørrelse!
(S 50, UBJ 201)
Kong Frederik 4. Døde i 1730. Forbindelsen til Danmark var så dårlig, at først i 1731 efter at udmøntningen af 2 royaliner var startet, nåede nyheden om kongens død til Trankebar.

 

Christian 6. 1730 - 1746

     
1 kas kobber. 0.8 g - 1.2 g
130 Forside Kronet C6 monogram deler årstallet 17 31 eller 17 32.
Bagside Norsk Løve til venstre KLIK for forstørrelse!
Findes overpræget på hollandsk Cas fra Nagapatnam
(se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette)
(S 51, UBJ 218-220)
1731, 1732, ND
I 1732 blev det nye Dansk Asiatiske Company dannet og nu kommer bogstaverne DAC på bagsiden af mønterne.
131 Forside Kronet C6 monogram, C og 6 adskilt
Bagside Kronet DAC monogram
Findes overpræget på nr. 133.2
(se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette)
(S 54, UBJ 222)
132 Forside Kronet C6 monogram, C og 6 sammenskrevet
Bagside Kronet DAC monogram
Der findes flere varianter
(S 53.2, UBJ 221)
133.1 Forside Kronet C6 monogram
Bagside DAC monogram
(S 53.1, UBJ 223)
133.2 Forside C6 monogram
Bagside DAC monogram
(S 52.2, UBJ 224)
134 Forside C6 monogram
Bagside TB sammenskrevet
(S 52.1, UBJ 225)
2 Kas kobber, 1.6 g
136 a Forside Kronet C6 monogram, C og 6 adskilt
Bagside Kronet DAC monogram; .2. under DAC
(S 57, UBJ 216)
136 b Forside Kronet C6 monogram, C and 6 sammenskrevet
Bagside Kronet DAC monogram; .2. under DAC
Findes overpræget på nr. 137
(se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette)
  (S 56, UBJ 215)
137 Forside C6 monogram
Forside DAC monogram; 2 kas
Mønten er første gang beskrevet i NNUM 3/83 som underliggende mønt for en overprægning med nr. 136.
(se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette)
(S 55, UBJ 217a)
4 kas kobber, 3.2 g
138.1 Forside Kronet C6 monogram, C og 6 adskilt
Bagside Kronet DAC monogram; .4. under DAC
Findes overpræget på gamle Chola mønter
(se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette)
(S 59, UBJ 213)
138.2 Forside Kronet C6 monogram, C and 6 sammenskrevet
Bagside Kronet DAC monogram; .4. under DAC
(S 58, UBJ 212)
139 Forside Kronet spejlvendt C6 monogram
Bagside Kronet DAC monogram; .4. under DAC
(S 60, UBJ 214)
Sølvmønter:
Før udmøntningen af sølvmønter blev stoppet af Nayken af Tanjore blev der udmøntet en og to royaliner/fanoer med C6 på forsiden og året 1731. Disse sølvmønter blev kun udmøntet i et begrænset antal, før udmøntningen blev stoppet, så de er sjældne.
Royalin/fano. Sølv 1.5 g
140 Forside Kronet C6 monogram som deler årstallet 17 31.
Bagside Norsk Løve til venstre KLIK for forstørrelse!
(S 61, UBJ 211)
2 royaliner/fano. Sølv 3 g
142 Forside Kronet C6 monogram som deler årstallet 17 31.
Bagside Norsk Løve til venstre KLIK for forstørrelse!
(S 62, UBJ 210)

 

Frederik 5. 1746 - 1766

     
1 kas kobber. 0.6 g
143 Forside Kronet F5 monogram
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet 17 61, .1. under DAC
(S 64, UBJ 245)
2 kas kobber. 1.2 g
144 Forside Kronet F5 monogram
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet 17 61, .2. under DAC
(S 65, UBJ 244)
4 kas kobber. 2.4 g
145 Forside Kronet F5 monogram
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet 17 61 eller 17 63
.4. under DAC
(S 66, UBJ 242 + 243)
1761, 1763
Sølvmønter
Først i 1753 gav Nayken af Tanjore tilladelse til udmøntning af sølvmønter. Udmøntningen af sølvmønter startede igen og nu i større antal under de tre konger F5, C7 og F6.
De danske i Trankebar fik også tilladelse til at udmønte Pondicherry rupies og i Dansk Asiatisk Company's bøger nævnes sådanne udmøntninger fra 1755 til 1776. (se Wilckes bøger). Sådanne danske rupies er aldrig blevet identificeret.
 
1 Royalin, sølv 1.5 g
146 Forside Kronet F5 monogram, F med formskrift
Bagside *1* Royalin, over kronet våbenskjold som deler årstallet KLIK for forstørrelse!
(S 67, UBJ 234 + 235)
No date
17 55
147 Forside Kronet F5 monogram, trykt F
Bagside *1* Royalin, over kronet våbenskjold som deler årstallet KLIK for forstørrelse!
(S 68, UBJ 236 - 241)
1756, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766
2 Royalin, sølv 3 g
148 Forside Kronet F5 monogram
Bagside *2* Royalin, over kronet våbenskjold som deler årstallet KLIK for forstørrelse!
(S 69, UBJ 227 +228)
No date
17 55
149 Forside Kronet F5 monogram, blok F
Bagside *2* Royalin, over kronet våbenskjold som deler årstallet KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!
(S 70, UBJ 229-233)
1756, 1762, 1764, 1765, 1766

 

Christian 7. 1766 - 1808

     
I 1777 overgik administrationen af Trankebar fra Dansk Asiatisk Company til kongen og derfor forsvinder DAC fra mønternes bagsider.
1 kas kobber. 0.6 g
150 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet, 1 under DAC
(S 76, UBJ 355 - 359)
1767, 1768, 1770, 1777, 1780
2 kas kobber. 1.2 g
152 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet, 2 under DAC
(S 77.1, UBJ 349 - 353)
1767, 1768, 1770, 1777
153 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet 1780, 2 under DAC omvendt. KLIK for forstørrelse!
(S 77.2, UBJ 354)
4 kas kobber. 2.4 g
154.1 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet, 4 under DAC
(S 78.1, UBJ 328 - 330 +332 +333)
1767, 1768, 1770, 1777
154.2 Bagside Kronet DAC monogram som deler årstallet 17 70, sidste 7 spejlvendt
(S 78.2, UBJ 331)
155 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside .IV. KAS. herunder årstal
(S 79.1, UBJ 334 - 336 og 338 - 342 + 344 + 346 + 348)
1782, 1786, 1787, 1788, 1790, 1797, 1807
156 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside .IV. KAS. 17 R 86
(S 79.2, UBJ 337)
157 Bagside som nr. 155, men .VI. KAS i stedet for .IV. KAS
(S 79.3, UBJ 343, 345, 347)
1797, 1799, 1800
10 kas kobber. 6 g
163 Forside Kronet dobbelt C7 monogram.
Bagside Kronet DAC monogram, 10 KAS, 1768 i tre rækker
(S 80.1, UBJ 319)
164 Forside Kronet dobbelt C7 monogram.
Bagside Kronet DAC monogram, X KAS, årstal i tre rækker KLIK for forstørrelse!
(S 80.2, UBJ 320 -323)
1768, 1770, 1777
165 Forside Kronet C7 monogram.
Bagside .X. KAS. årstal i tre rækker KLIK for forstørrelse!
(S 81, UBJ 324 - 327)
1782, 1786, 1788, 1790
1 Royalin, sølv
168 Forside Kronet C7 monogram
Bagside *1* Royalin, kronet våbenskjold som deler årstal KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!
(S 82.1, UBJ 290 - 305 og 307 - 318)
1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1779, 1780,1781, 1783, 1784, 1786, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1807.
169 Forside Kronet C7 monogram
Bagside *1* Royalin, kronet våbenskjold som deler 17 86 R
(S 82.2, UBJ 306)
2 Royalin, sølv
171 Forside Kronet C7 monogram
Bagside *2* Royalin, kronet våbenskjold som deler årstal KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!
(S 83.1, UBJ 262-277 og 279-289)
1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1786, 1787, 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1807.
172 Forside Kronet C7 monogram
Bagside *2* Royalin, kronet våbenskjold som deler årstal 17 86 R KLIK for forstørrelse!
(S 83.2, UBJ 278)

Guldmønt

Nayaken af Tanjore tillod i 1753 de danske i Trankebar at udmønte en guldpagode.
I 1789 var i alt 18.375 pagoder blevet udmøntet. Guldpagoden med C7 monogram er den eneste guldmønt fra Trankebar. Den er nu meget sjælden.
 
Guld Pagode
174 Forside Kronet C7 monogram i en oval på granuleret baggrund
Bagside Gudinden Laksmi KLIK for forstørrelse!
(S 84, UBJ 261)

 

Frederik 6. 1808 - 1839

     
På grund af krig i Europa var Trankebar okkuperet af Englænderne fra 1807 til 1815. Derfor blev der ikke udmøntet danske mønter fra Trankebar i den periode
1 kas kobber. 0.6 g
151 Forside Kronet FVIR monogram.
Bagside .1. KAS herunder årstal KLIK for forstørrelse!
(S 86, UBJ 389)
1816, 1819
4 kas kobber.
158 Forside Kronet FVIR monogram.
Bagside .IV. KAS årstal KLIK for forstørrelse!
(S 87.1, UBJ 368 - 388)
1815, 1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 18 23, 18 24, 1825
1830, 1831, 1832, 1833, 18 34, 1837, 1838, 1839.
159 Forside Kronet FVIR monogram.
Bagside .IV. KAS. herunder årstal. S i KAS spejlvendt.
(S 87.2, UBJ 371 + 382)
1817, 1831
160 Bagside .VI. KAS 1824 (VI KAS i stedet for IV KAS)
(S 87.3, UBJ 377)
10 kas kobber.
166 Forside Kronet FVIR monogram.
Bagside *X* KAS årstal KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!
(S 88, UBJ 364 - 367)
1816, 1822, 1838, 1839
1 Fano sølv
170 Forside Kronet FVIR monogram.
Bagside *1* FANO årstal KLIK for forstørrelse!
(S 89, UBJ 362 - 363) Falske 1 Fano med årstallet 1818 er forekommet
1816, 1818
2 Fano sølv
173 Forside Kronet FVIR monogram.
Bagside *2* FANO årstal
(S 90, UBJ 360 -361)
1816, 1818

 

Christian 8. 1839 - 1845

     
4 kas kobber
161 Forside Kronet CVIIIR monogram.
Bagside IV KAS årstal
(S 91.1, UBJ 391 - 395 + 397)
1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845
162 Forside Kronet CR monogram.
Bagside IV KAS 1844 eller 1845
(S 91.2, UBJ 396)
10 kas kobber
167 Forside Kronet CVIIIR monogram.
Bagside *X* KAS 1842 KLIK for forstørrelse!
(S 92, UBJ 390)
I mange år havde Trankebar været en byrde for den danske stat og det blev besluttet at sælge kolonien. I 1845 solgte Danmark Trankebar til England for 12.5 lakhs rupies. Det var slutningen for Danmark som en lille kolonimagt i Indien og mønten Christian 8. IV kas 1845 er den sidste Trankebarmønt.

Kataloger:


Tilbage til Dansk Mønt