Harald Salomon
1900 - 8. maj - 2000

Billedhugger, medaillør, født 8. maj 1900 i Oslo (død 1990), søn af direktør Simon Salomon og hustru Johanna f. Eisenstein. Gift den 21. marts 1925 med Else S. (død 1975), datter af kunsthandler Peter Magnussen og hustru Caroline Marie f. Pedersen. Elev af billedhugger A. Bundgaard 1916 - 19, afgang fra akademiet 1927. Udstillet på Charlottenborg 1920, og derefter repræsenteret på stort set alle betydende udstillinger i ind- og udland. Retrospektiv udstilling 1970 på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet i København i anledning af hans 70-års dag.

Harald Salomon blev ansat som medaillørassistent på Den kongelige Mønt 1925, undermedaillør 1927 og chefmedaillør 1933-68. Arbejdede som billedhugger ved Rörstrands Porslinsfabriker i Sverige oktober 1943-april 1945. Chauffør i den danske brigade i Sverige (motorcykel).

Af arbejder skal nævnes: Portrætter, figurer og dyreskulpturer i marmor, bronze og stentøj. Danmarks mønter og officielle medailler, mindemedailler, forskellige person- og foreningsmedailler samt videnskabelige prismedailler. Portrætrelieffer af kong Christian X og dronning Alexandrine og af kong Frederik IX og dronning Ingrid på Frederiksberg rådhus. Mindesten over kong Frederik IX, ved Gråsten slot. Relief af H. C. Andersen ved indgangen til H. C. Andersen-skoven i Israel 1975. Portræt af H. C. Andersen (indmuret i H. C. Andersen-skolen i Bruxelles 1977). Endvidere div. portrætrelieffer i offentlige og private institutioner.

Harald Salomons medailler kan ses på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet, Frederiksborg museet, Museet på Sønderborg Slot og flere danske og udenlandske mønt- og medaillesamlinger.

Et af hans arbejder, der skal fremhæves, er barnebusten "Lilian" (hans datter) 1934. Den er venligst udlånt af Tønder museum.

Kongehuset

Som medaillør på Den kongelige Mønt havde Harald Salomon også det hverv at slå de medailler, der skulle bruges ved de særlige mærkedage, der var i kongehuset. Den første var Christian X - kongen til hest fra 1930.

Fra den 24. maj 1935 har vi den meget smukke medaille fra Kronprinseparrets bryllup. Det smukke arbejde gør kunstneren ære, selv om han ikke har kunnet lægge nogen personlig opfattelse i portrætterne, der måtte udføres efter fotografier. På bagsiden af Harald Salomons medaille vises Danmarks og Sveriges rigsvåben forenede under den danske kongekrone, tegnet efter den originale på Rosenborg. Her vil man bemærke, at de danske løver er vendt til højre (heraldisk venstre).

Fra Christian X 25 års regeringsjubilæum 1937 er der to medailler. Den ene fra den 26. september 1940, Christian X 70 år og den anden fra den 26. september 1945, Christian X 75 år og Danmarks befrielse.

Fra sølvbrylluppet 21. marts 1950. Slået i 50 eksemplarer.

Til Kong Frederik og Dronning Ingrid blev der fremstillet flere, for at slutte med medaillen fra 1967, Dronning Margrethe og prins Henriks bryllup.

Berømte mænd og kvinder

Her kunne der nævnes mange navne, men der er en medaille, der absolut har førstepladsen - vel nok det smukkeste portræt Salomon har skabt, nemlig portrættet af lektor Hans Hvass, Foreningen til dyrenes beskyttelse.

Medaillen er præget i Finland, vistnok det eneste sted man behersker teknikken med at slå et så højt relief.

Støbte medailler

Her er teknikken helt anderledes, hvor hvert enkelt stykke bliver støbt i en sandform, der derefter bliver hugget itu for at få bronzen ud. Kunstneren kan så efterbearbejde stykket for til sidst at patinere det. Medaillen, der ses på forsiden af denne folder, er støbt på den måde.

Anders Nyborg

Forlaget Anders Nyborg A/S skabte helt nye muligheder for mange kunstnere, bl.a. for Harald Salomon. Med den teknik man beherskede i Finland, hvor man kunne præge medaillerne betydeligt højere, altså med større kraft, gav det helt nye muligheder. Helt unikke kunstværker så dagens lys. De blev slået i så store antal, at de i dag næsten er usælgelige, men det er en anden sag. Kunstværkerne bliver ikke "mindre" af det.

H. C. Andersen

Udstillingen er kommet i stand med støtte fra: Broager Spare- og Laanekasse og Advokat Axel Ernst's og frøken Alfrida Ernst's legat.

Museet på Sønderborg Slot har velvilligt stillet lokale til rådighed og i øvrigt været meget behjælpelige.

Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig har i anledning af foreningens 40-års beståen stået for arbejdet og stillet medaillerne til rådighed.

De viste medailler i denne folder er alle formindskede.

Klik for flere oplysninger om Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig - Velkomstfolder

Sønderborg april 2000
V.M.


Tilbage til Dansk Mønt