KLIK for forstørrelse!

Christian 10. - kronologisk oversigt

H. H. Schous Beskrivelse af danske og norske Mønter (København 1926) var bygget op efter det kronologiske princip. Nedenfor søges i skemaform givet et kronologisk billede af Christian 10.s hovedtyper. For overskuelighedens skyld er prøvemønter samt mønter fra Island og Dansk Vestindien udeladt. Hvis en given mønttype findes med flere årstal, er kun de år fremhævet, som henviser til en illustration.

Sieg 2005 har ændret nummereringen af mønterne siden 1873. Foreløbig bibeholder Dansk Mønt på denne underside de gamle numre.

Forkortelser: h = Hede, sch = Schou, si = Sieg, siF = Sieg Færøerne

1 øre 2 øre 5 øre 10 øre 25 øre 1/2 kr 1 kr 2 kr 10 kr 20 kr
1912 - - - - - - - h3
sch1
si504
- - 1912
1913 h18a
sch6
si3.1
h16a
sch5
si11.1
h14a
sch4
si20.1
- h10a
sch3
si39.1
- - - h2
sch2
si112
h1a
sch1
si122.1
1913
1914 - h16a
sch5
si11.1
h14a
sch4
si20.1
h12a
sch3
si30.1
h10a
sch2
si39.1
- - - - h1a
sch1
si122.1
1914
1915 h18a
sch7
si3.1
h16a
sch6
si11.1
- h12a
sch5
si30.1
h10a
sch4
si39.1
- h9
sch3
si71
h8
sch2
si91
- h1a
sch1
si122.1
1915
1916 h18a
sch8
si3.1
h16a
sch7
si11.1
h14a
sch6
si20.1
h12a
sch5
si30.1
h10a
sch4
si39.1
- h9
sch3
si71
h8
sch2
si91
- h1a
sch1
si122.1
1916
1917 h18a
sch7
si3.1
h16a
sch6
si11.1
h14a
sch5
si20.1
h12a
sch4
si30.1
h10a
sch3
si39.1
- - - h2
sch2
si112
h1a
sch1
si122.1
1917
1918 h19a
sch5
si4.1
h17a
sch4
si12.1
h15b
sch3
si21.1
h12a
sch2
si30.1
h10a
sch1
si39.1
- - - - - 1918
1919 h18b
sch7
si3.2
-----
h19b
sch8
si4.2
h16b
sch5
si11.2
-----
h17b
sch6
si12.2
h14b
sch3
si20.2
-----
h15b
sch4
si21.2
h12b
sch2
si30.2
h10b
sch1
si39.2
- - - - - 1919
1920 h18b
sch5
si3.2
h16b
sch4
si11.2
h14b
sch3
si20.2
h13
sch2
si31
h11
sch1
si40
- - - - - 1920
1921 h18b
sch5
si3.2
h16b
sch4
si11.2
h14b
sch3
si20.2
h13
sch2
si31
h11
sch1
si40
- - - - - 1921
1922 h18b
sch3
si3.2
- - h13
sch2
si31
h11
sch1
si40
- - - - - 1922
1923 h18b
sch5
si3.2
h16b
sch4
si11.2
h14b
sch3
si20.2
h13
sch2
si31
- - - h4
sch1
si505
- - 1923
1924 - - - h26a
si32.1
h24a
si41.1
h22a
si60.1
h21a
si72.1
h20a
si92.1
- - 1924
1925 - - - h26a
si32.1
h24a
si41.1
h22a
si60.1
h21a
si72.1
h20a
si92.1
- - 1925
1926 h30a
si5.1
h29a
si13.1
- h26a
si32.1
h24a
si41.1
h22a
si60.1
h21a
si72.1
h20a
si92.1
- h1b
si122.2
1926
1927 h30ab
si5.1-2
h29ab
si13.1-2
h28ab
si22.1-2
- - - - - - h1b
si122.2
1927
1928 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
- - - - - - - 1928
1929 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h21b
si72.2
- - - 1929
1930 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
- h24b
si41.2
- h21b
si72.2
h5
si506
- h1c
si122.3
1930
1931 - h29b
si13.2
- h26b
si32.2
- - h21b
si72.2
- - h1c
si122.3
1931
1932 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
- h24b
si41.2
- - - - - 1932
1933 h30b
si5.2
- - h26b
si32.2
h24b
si41.2
- - - - - 1933
1934 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h21b
si72.2
- - - 1934
1935 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h21b
si72.2
- - - 1935
1936 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h21b
si72.2
h20b
si92.2
- - 1936
1937 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
- - h6
si507
- - 1937
1938 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h21b
si72.2
h20b
si92.2
- - 1938
1939 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
h22b
si60.2
h21b
si72.2
h20b
si92.2
- - 1939
1940 h30b
si5.2
h29b
si13.2
h28b
si22.2
h26b
si32.2
h24b
si41.2
h22b
si60.2
h21b
si72.2
h20b
si92.2
- - 1940
1941 h30c
siF1

-----
h35
si6
h29c
siF2

-----
h33
si14
h28c
siF3

-----
h31
si23
h26bc
si32.2-F4
-----
h27
si33
h24c
siF5
-----
h25
si42
- h21b
si72.2
h20b
si92.2
- - 1941
1942 h35
si6
h34
si15
h32
si24
h27
si33
h25
si42
- h23
si73
- - - 1942
1943 h35
si6
h34
si15
h32
si24
h27
si33
h25
si42
- h23
si73
- - - 1943
1944 h35
si6
h34
si15
h32
si24
h27
si33
h25
si42
- h23
si73
- - - 1944
1945 h35
si6
h34
si15
h32
si24
h27
si33
h25
si42
- h23
si73
h7
si508
- - 1945
1946 h35
si6
- - h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h23
si73
- - - 1946
1947 - h34
si15
- h26b
si32.2
h24b
si41.2
- h23
si73
- - - 1947
1 øre 2 øre 5 øre 10 øre 25 øre 1/2 kr 1 kr 2 kr 10 kr 20 kr


Tilbage til Christian 10.
Tilbage til Dansk Mønts forside