KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
5 Øre, København

Forside monogram, bagside værdiangivelse; løv.
Møntmester- og medaillørmærke N/S

Vægt: Aluminium: 2,4g, Zink 6,4g

Besættelsestiden var en ressourcefattig tid, intet måtte gå til spilde. Billedet viser omsmeltning af mælkekapsler, til brug for Den kgl. Mønt, der forarbejdede materialet til 2- og 5-ører af aluminium.
(Det Kongelige Biblioteks billedbase)

På et tidspunkt i 1940'erne cirkulerede 5 ører 1941, hvor kommunister havde indslået en hammer i 5-tallet og derved skabt en illusion af det kommunistiske symbol: hammer og segl. 1941 var året, hvor Tyskland angreb Sovjetunionen og de danske kommunister fængsledes eller måtte gå under jorden. Måske er mønterne ikke tilvirkede så tidligt som 1941, men fremstillet som propaganda for Danmarks Kommunistiske Parti i forbindelse med det første folketingsvalg efter besættelsen. Se også Propaganda på mønter.

 

Angående aluminium-5-øren har Jørgen Sømod henledt opmærksomheden på følgende notits i Lolland-Falsters Stifts-Tidende 1. juli 1941:

Svømmende 5-Ører.
De nye Aluminiumspenge kan ikke alene flyde, men ogsaa svømme.
Hvis De tvivler, saa tag et Fad Vand, hold den ene Haand frem med Fladen opad, anbring en af de nye 5-Ører eller 2-Ører paa Spidsen af Langfingeren, dyp hele Haanden ned i Vandet, til Mønten "hviler" paa Vandoverfladen, og tag saa forsigtigt Fingrene til Dem.
Værs'go -- 5-Øren svømmer.


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 31:

1941
KLIK for forstørrelse!

Hede 32:

1945
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønts forside