KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
2 Øre, København

Forside monogram, bagside værdiangivelse; løv.
Møntmester- og medaillørmærke N/S

Vægt: Aluminium: 1,2g, Zink 3,2g

Besættelsestiden var en ressourcefattig tid, intet måtte gå til spilde. Billedet viser omsmeltning af mælkekapsler, til brug for Den kgl. Mønt, der forarbejdede materialet til 2- og 5-ører af aluminium.
(Det Kongelige Biblioteks billedbase)

Angående aluminium-2- (og 5-) øren har Jørgen Sømod henledt opmærksomheden på følgende notits i Lolland-Falsters Stifts-Tidende 1. juli 1941:

Svømmende 5-Ører.
De nye Aluminiumspenge kan ikke alene flyde, men ogsaa svømme.
Hvis De tvivler, saa tag et Fad Vand, hold den ene Haand frem med Fladen opad, anbring en af de nye 5-Ører eller 2-Ører paa Spidsen af Langfingeren, dyp hele Haanden ned i Vandet, til Mønten "hviler" paa Vandoverfladen, og tag saa forsigtigt Fingrene til Dem.
Værs'go -- 5-Øren svømmer.


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 33:

1941
KLIK for forstørrelse!

Hede 34:

1947
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt