KLIK for forstørrelse!

Christian 10.
2 Kroner 1915-16, København

Forside: portræt, bagside: marsvin og kornaks (Hede 8, Sieg 18)

Møntmester- og medaillørmærke VBP og AH.Tilbage til Dansk Mønt