KLIK for forstørrelse!

Christian 4., 1, 2 og 3 speciedaler 1624, København

Forside: brystbillede, bagside: provinsvåben

1 Speciedaler

2 Speciedaler

3 SpeciedalerEksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 61A:

1624, Schou 8
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt