KLIK for forstørrelse!

Christian 4., 2 Skilling, København

Forside: våbenskjold, bagside: værdiangivelse.

A-B har årstal under midterskriften, C-D i omskriften.Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 79A:

1603, cf. Schou 15
KLIK for forstørrelse!

1604, Schou 42
KLIK for forstørrelse!

1605, Schou 2
KLIK for forstørrelse!

1609, Schou 41
KLIK for forstørrelse!

Hede 79C:

1618, Schou 101
KLIK for forstørrelse!

Hede 79D:

1618, Schou 112
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt