KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
1 Skilling. København og Helsingør

Forside: skjold, bagside: værdiangivelse.
A-D har årstal under midterskriften, E-G i omskriften."I alt vides udmøntet 29.976 dlr., Schwabe 4.144 dlr. (antallet for 1613, 1615, 1616 og 1617 kendes ikke), Hans og Caspar Flemming 23.436 dlr., J. Post 2.396 dlr, (antallet for 1615 kendes ikke)."

Hede side 26


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 80A:

1605, Schou 13
KLIK for forstørrelse!

1616, Schou 34
KLIK for forstørrelse!

1616, Schou 36
KLIK for forstørrelse!

Hede 80C:

1608, Schou 144
KLIK for forstørrelse!

Hede 80D:

1614, Schou 24
KLIK for forstørrelse!

Hede 80F:

1619, Schou 148
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt