2 Skilling klipping, Christiansstad

Forside: kronet monogram, bagside: værdiangivelse.
Kobber, RRR; Hede 131, Schou 51, Sieg 146.

Slået under den skånske krig, hvor Danmark forgæves søgte at tilbageerobre Skåne, Halland og Blekinge. En dansk hærenhed blev 1677-1678 indesluttet i Christianstad; under belejringen sloges 2, 4, 8 skilling samt mark i bly og kobber - alle som klippinge.

Christiansstadmønterne er blandt de få belejringsmønter, der er slået i Skandinavien.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside