KLIK for forstørrelse!

Christian 6.
24 Skilling, København

Forside: portræt, bagside: våbenskjold

Stemplerne er skåret af J. H. Wahl.

Ændringen i udseendet skyldtes, at Christian 6. misbilligede, at møntmester Wineke havde sat sit mærke, hjertet: , på våbenskjoldets korsarm.Eksemplar fra BR 752 (2005):

Hede 6A:

1731, Schou 3


Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 6B:

1731, Schou 4

1732, Schou 4


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt