KLIK for forstørrelse!

Christian 7., 8 Skilling, København

1773, 1783. Forside monogram C7, bagside: værdiangivelse (Hede 30, Schou hhv. 3 og 12, Sieg 14)

Møntmesterinitialer HSK.Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 30:

1773, Schou 3
KLIK for forstørrelse!

1783, Schou 12
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt