KLIK for forstørrelse!

Christian 9., 2 rigsdaler, København 1863

Forside portræt af Christian 9., bagside portræt af Frederik 7. (Hede 3, Schou 1, Sieg 5)

Mønten er slået i anledning af tronskiftet. Den kendes i nypræg.Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt