KLIK for forstørrelse!

Christian 9.
4 Skilling rigsmønt. København

Forside: portræt, bagside: værdiangivelse.Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 5B:

1869, Schou 3
KLIK for forstørrelse!

1874, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt