Christiania

Efter sølvfundet ved Kongsberg oprettede Christian 4. 1628 et møntsted i Christiania (det nuværende Oslo). I 1686 overflyttedes mønten til Kongsberg, dog fik den hidtidige møntmester i Christiania, Peter Grüner lov at præge småmønt på forpagtningsbasis frem til 1695, hvor Christianiamønten endeligt nedlagdes.

Udmøntningerne foregik i den gamle fæstning Akershus, se nedenstående illustration fra Bjørn Rønnings fortræffelige bog:


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt