Christian 7., 6 Skilling 1767, København

Forside: monogram, bagside: skib. Indskriften forekommer både med DANSKE og DASKE (Hede DVI 9, Schou 10-13, Sieg DVI 8, Sømod 13)Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede DVI 9:

1767, Schou 10
KLIK for forstørrelse!

1767, Schou 11
KLIK for forstørrelse!

1767, Schou 13
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt