KLIK for forstørrelse!

Erik af Pommern, Gros (9 penning), Gurre

U.år (1430erne), Gurre. Forside: krone, bagside: (Galster 16)

Denne mønttype, der som forbillede havde den franske Gros tournois, indførtes af Erik af Pommern i 1430erne. Den skulle gælde 9 penning, men var stærkt underlødig.

Som antydet i ovenstående stregtegning, kan Gurregrosserne adskilles i to undertyper beroende på bagsideomskriftens start:

Mønten prægedes på Gurre slot i Nordsjælland samt i Lund. Efter Rigsrådets klager over mønten nedsattes dens værdi efter 1439 til 2 penning.

Grosserne fra Gurre og Lund forekommer altid med dårligt/utydeligt præg. Om årsagen hertil skriver Jørgen Sømod til Dansk Mønt:

Problemet er selvfølgelig af prægeteknisk art, nemlig at præge en relativ stor mønt på en tynd blanket. Slaget har været for svagt. Om det med den forhåndenværende hammer ikke har været muligt, at bibringe større kraft eller om man har frygtet at stemplet sprang, kan jeg ikke sige, men der skulle vel næppe være andre muligheder. Til gengæld er sølvsterlingene jo oftest af en ypperlig udførelse.


Eksemplar fra Bondes samling:

Gurre, Galster 16:

KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt