KLIK for forstørrelse!

Frederik 1. - oversigt efter Galster

Danmark

Galster Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
45 1 Nobel Guld 1532 København el. Malmø Første dronningeportræt med lighed
Ernst: NNÅ 1938 s. 52.
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 218-222
46 1 Ungersk gylden Guld 1531 København el. Malmø Ernst: NNÅ 1938 s. 52
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 211
47 1 Sølvgylden Sølv 1532 København el. Malmø Afslag af Nobel
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 218-222
48 1 1/2 Sølvgylden Sølv 1532 København el. Malmø Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 218-222
49 1/2 Sølvgylden Sølv 1532 København el. Malmø Afslag af Nobel.
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 218-222
Første dronningeportræt med lighed
50 1/2 Sølvgylden Sølv 1531 København el. Malmø Ernst: NNÅ 1938
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 212
51 1 Skilling / 10 Hvide
Kaldet Lejrskilling
Sølv 1523-1524, u.år Roskilde Galster: NNUM 1958
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s lejrskillinge 1523-1524
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 15-53
52 1/4 Sølvgylden Sølv 1532 København Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 215-217
53 1 Mark eller 1/2 Mark Sølv 1529 København Ernst: NNÅ 1938 s. 49
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 209-210
Wilcke 1933 s. 112
54 4 skilling (tidligere benævnt Halvmark)
Sølv 1532 København Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 217-156
55AB 1 Skilling Sølv 1525 København A: KOPEHAGENS
B: HAFNIENSIS
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021) s. 62-72
56 14 Penning Sølv 1524 København Ommøntet af Chr. 2.s 1. sort klippinge
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
57AB Søsling Sølv 1524 København Ommøntet af Chr. 2.s 2. sort klippinge.
Thomsen/Galster: NNÅ 1948, spec. s. 106ff.
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
58 Hvid Sølv U. år København Ommøntet af Chr. 2.s 3. sort klippinge.
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
59 1 Rhinsk gylden Guld 1527 Malmø Galster: Jørgen Kock som møntmester (1956)
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
60 4 skilling (tidligere benævnt Halvmark)
Sølv U. år Malmø Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
61 1 Skilling Sølv 1525, 1531 Malmø Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
62 14 Penning Sølv 1524, 1525 Malmø Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
63 Søsling Sølv 1524-1528 Malmø Ernst: NNÅ 1938 s. 49
Thomsen/Galster: NNÅ 1948, spec. s. 106ff.,
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
64 Hvid Sølv 1524 Malmø Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
65 14 Penning Sølv 1524 Landskrone Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
66AB Søsling Sølv 1524 Landskrone A: Før kroningen. Ukronet skjold
B: Før kroningen. Kronet skjold
Årstal på Oldenborgsiden
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
66C Søsling Sølv 1524, 1525 Landskrone C: Efter kroningen. Kronet skjold
Årstal på løvesiden
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
67 Søsling Sølv 1525 Ronneby A: RADENBV
B: ROTENBI
Udmøntet af F1s lensmand Søren Norby.
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
Nielsen, Preben: Søren Norby ... (1987)
67, note Søsling Sølv u. år (1526?) Ronneby Jensen/Skjoldager: Frederik 1., søsling u. år Ronneby (2012)
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
Jensen, Niels Jørgen: Fund i Forum (2005)
68 1 Nobel (ukendt) Afslag i sølv U. år Ribe Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18
Galster: Ribe mønt s. 606-612;
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
69 1 Nobel Guld U. år Ribe Der foreligger senere afstøbninger i sølv
Galster: Ribe mønt s. 606-612
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
70 Skilling Sølv 1524 Ribe Før kroningen. Hyppigt katalogiseret som 14 penning.
Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18
Galster: NNUM 1943;
Galster: Ribe mønt s. 606-612;
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
71 14 Penning Sølv 1524 Ribe Efter kroningen
Ernst: NFM V 1920;
Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18
Galster: Ribe mønt s. 606-612;
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
72 Søsling Sølv 1524 Ribe Før kroningen
Galster: Ribe mønt s. 606-612;
Ernst: NNÅ 1948 s. 15-18
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
73 Søsling Sølv 1524-1526 Ribe Efter kroningen
Galster: Ribe mønt s. 606-612;
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
74 14 Penning Sølv 1524 Ålborg Ernst: NFM V 1920 s. 93f
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
75 Søsling Sølv 1524 Ålborg Før kroningen
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
76 Søsling Sølv 1524, 1525 Ålborg Efter kroningen
Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, (2010) Info
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
77 1 Hvid Sølv U. år Ålborg Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
78 2 Mark klipping Sølv 1532 Ukendt sted Thomsen/Galster: NNÅ 1948
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
79 Hulpenning Sølv U. år Ukendt sted Sømod: Trepenning og Penning fra Frederik I
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)

 

Husum/Gottorp

Galster Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
114 1 Sølvgylden Sølv 1522 Husum Kaldet Husumdaler.
Harck, H. O.: Husumdaleren
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
Wilcke VII s. 184
115 1 Mark Sølv 1514 Husum Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
116 8 Skilling Sølv 1514 Husum Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
117 4 Skilling Sølv 1514 Husum Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
118A 2 Skilling Sølv 1514 Husum Bs: Oldenborgs våben
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
119B-D 2 Skilling Sølv 1514-1520 Husum Bs: Slesvigs våben
Galster: NNUM 1958
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
120A 1 Skilling Sølv 1514, 1516, U. år Husum 120B hører under 125B (Gottorp)
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
121 Søsling Sølv 1516 Husum Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
122 1 Rhinsk gylden Guld 1531, U. år Gottorp Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
123 1 Sølvgylden, klipping Sølv U. år Gottorp Thomsen/Galster: NNÅ 1948
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
Wilcke VII s. 224-225
124A-C 2 Skilling Sølv 1523-1533, U. år Gottorp Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
125B 1 Skilling Sølv U. år Gottorp 125A hører under 120A (Husum)
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
126 Søsling Sølv 1532, 1533, U. år Gottorp Fs. Holstens våben i firpas
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
127 Søsling Sølv U. år Gottorp Fs. Holstens våben i skjold på kors
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
128 Blaffert Sølv U. år Gottorp Nöbbe: NNÅ 1938 s. 157;
Ernst: NNUM 1953 s. 9
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
129 Hulpenning Sølv U. år Gottorp Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)

 

Visby/Gotland

Galster Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
146 1 Hvid Sølv U. år Visby Hauberg: Gullands Myntvæsen nr. 129-30
Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)

 

Norge

Galster Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
166 1 Skilling (4 Hvid) Sølv 1525 Oslo Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
167 1 Skilling Sølv 1525-1530, U. år Oslo Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
168 1 Skilling Sølv 1531 Oslo Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
169 1 Skilling (4 Hvid) Sølv 1530 Bergen Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
170 1 Skilling Sølv U. år Bergen Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)
171 1 Hvid Sølv U. år Bergen Jensen/Skjoldager: Tronraneren (2021)

 

Falsk

Galster Nominal Materiale År Prægested Bemærkninger
257 1 Sølvgylden Støbt fantasimønt u. år (Ribe) Ernst: NNÅ 1948 s. 16f.
258 1 Sølvgylden Støbt fantasimønt u. år (Ribe) Ernst: NNÅ 1948 s. 16f.


Tilbage til Frederik 1.
Tilbage til Dansk Mønts forside