Flaskekroskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"28) Flaskekro, Sokkelunds Herred, Sjælland. 1858. Med Undtagelse af nogle spredte vestlige Typer bestaar Fundet af sjællandske Mynter, 22 Typer med 417 Stkr. fra Erik Menved og 2 Typer med 427, Stkr. fra Christopher II. Fundet, som maa antages at være nedlagt omtrent 1324, har 26 Typer tilfælles med det næsten samtidige Valby F. Det er af stor Betydning for Ordningen af Erik Menveds sjællandske Myntrække. Mynterne fandtes paa Kysten ved Kallebodstrand og vare meget ødelagte; 80 Stkr. vare ganske forslidte."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1325.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt