Foleskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"44) Fohl, Nordslesvig. 1845. Fundet indeholder 4 sjællandske Typer med 947 Stkr.; iøvrigt ere de vestlige Myntsteder repræsenterede ved en stor Mængde Typer, blandt hvilke der fra Ribe findes 19 med 302 Stkr., og fra Slesvig 26 med 114 Stkr., deraf I Mynt fra Erik Glipping. Fundet har stor Lighed med det næsten samtidig nedlagte Grarup Fund og er af væsentlig Betydning forordningen af Ribes og Slesvigs Myntrækker. Det indeholdt et meget stort Antal hidtil ukjendte Typer, nemlig 16; cfr. Myntrækker: Erik Menved, Jylland Nr. 26; Ribe Nr 20, 27; Slesvig Nr. 26, 27, 28; Christopher II og 1332-1336, Ribe Nr. 4, 8, 9, 10; Slesvig Nr. 1, 2, 9, 11, 12, 13; Fundet har 24 Typer tilfælles med Assens F. og 40 med Grarup F. Det er blevet nedlagt omtrent 1335 og fandtes i en Høi paa Fohl Mark."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1330-1335.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt