Frederik 1., Skilling (10 hvide), 1523-24
kaldet Lejrskilling

Under Københavns belejring 1523-24 lod Frederik den 1. præge denne skilling til værdi af 10 hvide (Galster 51). Prægestedet er ukendt. Det angives undertiden, at prægningen skulle have fundet sted i Serridslev, hvor Frederik 1. havde sin lejr i forbindelse med Københavns belejring, men Dansk Mønts redaktører anser det af flere grunde for sandsynligere, at udmøntningen foregik i Roskilde, bla. fordi man her havde installeret møntmesteren Bernt Buske.

Forside: portræt, bagside: våben.
Omskriften DEO DVCE MILITES TRIVMPHANT (Med Gud som fører sejrer soldaterne) er enestående.

Der er betydelige forskelle, både hvad angår årstallets placering, skjoldet under kongen samt de enkelte bogstaver i omskriften. Mønttypen har ikke været samlet behandlet før Jensen/Skjoldager (2012), se litteraturlisten.


Eksemplarer fra Bondes samling:

1523, Schou 1
KLIK for forstørrelse!

1523, Schou 12
KLIK for forstørrelse!


Eksemplar fra Zincksamlingen:

1523, Schou 13
KLIK for forstørrelse!


Eksemplarer fra Kulturhistorisk Museum, Oslo:

1523, Schou 4
KLIK for forstørrelse!

1523, Schou 8
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside