Frederik 1., Søsling 1524, København

Forside: Oldenborgs våben, bagside: Danmarks våbenskjold.

Mønten er ommøntet af Christian 2.s anden sort klippinge.

Hos Galster (1972) opdeltes denne type i to grupper, henholdsvis med tysk (57A) og latinsk (57B) bynavn, men denne opdeling er utilstrækkelig og uhensigtsmæssig. Et moderne bud på en opdeling findes hos Jensen/Skjoldager. Denne opdeling er også er overtaget i Siegs kataloger:

 

KLIK for forstørrelse!          KLIK for forstørrelse!          KLIK for forstørrelse!

 

A-gruppen er markant anderledes end B- og C-gruppen og adskiller sig desuden fra disse ved udformningen af kronen samt bogstavet E.
Vi anser denne gruppe som den ældste i søslingeudmøntningen i København.
A- og B-gruppen kobler undertiden indbyrdes.
B- og C-gruppen adskiller sig kun ved sproget på bynavnet og kobler gennemgående med samme forsider.
Den egentlige skelnen mellem typerne er således ikke AB over for C (Galster) men A over for BC (Jensen/Skjoldager).

 


 

  • Vægt: 1,50-2,37g
  • Lødighed (prøve af Schou 60) 0,140


 

Eksemplar fra Bondes samling:

1524, Schou 63
KLIK for forstørrelse!

 


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

1524, Schou 46
KLIK for forstørrelse!

1524, Schou 70
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside