KLIK for forstørrelse!

Frederik 1., Søsling 1524, Landskrone

Forside: Oldenborgs våben, bagside: Danmarks våbenskjold (Galster 66A-B). Disse mønter er præget før Frederik 1. blev kronet i østdanmark, deraf titlen Electus (=valgt). Stempelskæreren har åbenbart været i tvivl om, hvorvidt en valgt, men ikke kronet konge skal have krone over skjoldet, i hvert fald findes der to varianter:

Landskronesøslingene før kroningen (nr. 66A og B) har årstallet på forsiden (Oldenborgsiden), mens de tilsvarende søslinge efter kroningen (nr. 66C) har årstallet på bagsiden (Løvesiden)

Det virker mærkværdigt, at Galster har valgt at samle Frederik 1.s Landskronesøslinge før og efter kroningen undet ét nummer. Logisk set må der være tale om to separate udmøntninger. I Sømods katalog fra 1967 anføres de da også separat.

En moderne behandling af ikke bare Landskronesøslingene men samtlige Frederik 1.s danske søslinge findes i Jensen/Skjoldager: Frederik 1.s søslinge, udgivet af Dansk Numismatisk Forening (2010)


Eksemplar fra Bondes samling:

Galster 66B:

1524 Schou f. kron. 12
KLIK for forstørrelse!


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Galster 66B:

1524 cf. Schou f. kron. 15/13
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside