KLIK for forstørrelse!

Frederik 1., Søsling, Ronneby (1526?)

I 1525 lod Frederik 1.s lensmand Søren Norby slå søslinge (Galster nr. 67) i Ronneby i Blekinge.

En enkelt variant er dog uden årstal har krone i stedet for Norbys våben (Schou u. år 31). Den må anses for slået i 1526 efter bruddet mellem Frederik 1. og Søren Norby og er den sidste Ronneby-søsling, idet produktionen herefter indstilles.

Logisk bør denne udmøntning derfor anses for at være selvstændig i forhold til Galster 67 og dermed have sit eget katalognummer, hvilket forud for Jensen/Skjoldagers værk om Frederik 1.s søslinge kun er sket i Jørgen Sømods katalog over unionstidens mønter (1967).

Mønten er uhyre sjælden og mangler i så godt som alle de store samlinger. Som påvist af Jensen/Skjoldager eksisterer der 3 forskellige bagsidestempler. Alligevel kendes typen kun i 6 eksemplarer - 2 i offentlige samlinger og 4 i privat eje. Nedenfor vises koblingsskemaet. Den stiplede linie markerer den 6. mønt, der er tilkommen efter Jensen/Skjoldagers bog (Nummereringen henviser til Jensen/Skjoldager; ej = Schou ej).

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside