Frederik 1., Søsling, Ålborg

Kronet. Forside: Oldenburgs våben, bagside: Danmarks våben.

Frederik 1.s Ålborgsøslinge sammenfattes i blot ét nummer hos Galster. Alligevel er der som understreget af Jensen/Skjoldager tale om to markant forskellige typer:

Yderligere forskelle findes i længden af bynavnet, i bogstavtyperne, i udformningen af kronen samt i udformningen af Oldenborgskjoldet, der i type 1 ofte ender i to buer, af Jensen/Skjoldager kaldet Jomfru Ane-skjold.

Der forekommer ingen blandingstyper, hvilket antyder to forskellige møntværksteder. Det er derimod bemærkelsesværdigt, at type 2 minder overordentligt om udseendet af Ribesøslingene. Jensen/Skjoldager er af den bestemte opfattelse, at der her er tale om samme værksted. Dette kan have tre forklaringer:

Dette var vores gisninger i 2010, da vores bog udkom. I 2011 lykkedes det os at finde det stempel, som sammenkæder Ribe- og Ålborgmønterne og beviser, at Ålborg type 2 er præget i Ribe - se litteraturlisten.


 

Eksemplar fra Bondes samling:

Jensen/Skjoldager type 1:

1524, Schou 23
KLIK for forstørrelse!


 

Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Jensen/Skjoldager type 2:

1524, Schou 36
KLIK for forstørrelse!

1525, Schou 19
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside