KLIK for forstørrelse!

Frederik 4.
1/2 Kurant dukat (1 rixdaler) 1715, København

Forside: portræt, bagside: krone (Hede 33, Schou 2, Sieg 25)

Udmøntet 598 stk.Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 33

1715, Schou 2
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt