KLIK for forstørrelse!

Frederik 4.
1 Skilling, Rendsborg

1719, 1720. Forside: monogram, bagside: værdiangivelse, årstal (Hede 63, Schou hhv. 12-14 og 7-11, Sieg 58)

Sieg skelner mellem to undervarianter:

Møntmestermonogram: BH

Halve dukater prægedes med stempler til københavnske enskillinger (Hede 45). De kendes med årstallene 1711, 1712 og 1713. Endvidere med stempler til Rendsborg enskillingen 1719 (Hede 63).Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 63:

1719, Schou 12
KLIK for forstørrelse!

1719, 1/2 Dukat, Schou 14a
KLIK for forstørrelse!

 


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønts forside