KLIK for forstørrelse!

Frederik 7., 2 rigsdaler 1857

(R). Forside portræt, bagside værdiangivelse. Prøvemønt (Hede 7, Schou 2-3, Sieg 20; kobberafslag Schou 2a-3a).

Mønten er ikke præget på Den kongelige Mønt, men er et privat foretagende. De fleste kendte stykker bør anses for at være nypræg (Sømod; se litteraturlisten).Eksemplarer fra Zincksamlingen:

Hede 7:

1857, Schou 2
KLIK for forstørrelse!

1857, Schou 3
KLIK for forstørrelse!

1857, Kobberafslag, Schou 3a
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt