KLIK for forstørrelse!

Hans, 1 Skilling u.år, Ålborg

Forside: Oldenborgs våben; bagside: Danmarks våben (Galster 35, Schou 20-23)


Eksemplar fra Bondes samling:

U. år, Schou 20
KLIK for forstørrelse!


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Schou 20
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt