KLIK for forstørrelse!

Helsingør

I en kort årrække under Christian 4., fra 1607 til 1610/11, havde Helsingør en forpagtningsmønt med Hans Flemming som møntmester. Sandsynligvis skyldes valget af Helsingør byens beliggenhed: Øresundstoldens indtægter blev for størstedelens vedkommende ommøntet.

Udover almindelig skillemønt: mark, 8, 4, 2 og 1 skilling er der i Helsingør udmøntet sovereign, ungarsk gylden, breddaler, speciedaler og løvedaler.

Sammenfattende er følgende Christian 4.-mønter udmøntet i Helsingør: Hede nr. 16, 19, 53B, 63, 65, 78B, 79B, 80B-C, 90, 95, 96 og 97.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt