Kataloger over danske mønter

Katalogværkerne over dansk mønthistorie er hovedsagelig af ældre dato. For den ældste tid er følgende værker standard:

Om borgerkrigsperioden (1241-1377) har Mansfeld-Bûllner - hovedsagelig på baggrund af Haubergs værk - forfattet nedenstående referenceværk, hvis afbildinger også gengives her på Dansk Mønt::

Dette nu forældede værk fik i 2000 en naturlig efterfølger:

Der foregår for tiden en del forskning på området. Her kan nævnes Keld Grinder-Hansens Ph.D.-afhandling: Kongemagtens krise. Det danske møntvæsen 1241-1340, København 2000 - anm, der dog ikke kan gøre krav på at være et egentligt katalogværk.

Et i over 50 år planlagt værk af afdøde sparekassedirektør K. G. Kaaber, Holbæk, lå ved dennes død stadig i ufærdig form og udgaves 2002 som fotokopi af Dansk Numismatisk Forening.

Om Unionstiden er standardværket:

mens den nyere danske mønthistorie er dækket af følgende 3 værker:

Eksempel på systematikken i H. H. Schous værk - et uddrag af oversigten over Frederik I's udmøntninger fra 1524:

Skal man være lidt pessimistisk må man sige, at Schous enorme arbejde, der er opbygget kronologisk og angiver et utal af forskellige stempelvarianter, nu er forældet. Hedes værk, hvis systematik går på møntsted, -metal og -serie, bygger i høj grad på Schou og bidrager ikke med megen ny forskning, mens Sieg, der anfører periodens mønter opdelt efter regent og møntværdi, som hovedkilde benytter Hede. Et moderne oversigtsværk over de senere århundreders danske mønthistorie savnes derfor stadig.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt