Ett Knut den Store-mynt från Ørbæk

af Brita Malmer

Sommaren 1883, för nästan jämnt hundra år sedan, hittade hustrun Jotianna Carisdotter Rodhe ett av Västsveriges största vikingatida myntfynd, när hon grävde i ett potatisland. Det var det kända fyndet från Mömdal, strax söder om Göteborg. Fyndet bestod av hacksilver samt 299 hela och 33 fragmentariska tyska, engelska och danska mynt. Fyndet inlöstes till SHM-KMK för 100 kronor och fick inventarienummer 7219. Fyndets 35 danska mynt beskrevs noga i inventariekatalogen, med textade myntinskrifter. Hans Hildebrand publicerade fyndet 1884, i nära överensstämmelse med beskrivningen i katalogen. Två av de danska mynt med obegripliga inskrifter som Hildebrand 1884 inte kunde närmare bestämma (inventariekatalogen nr 12-13) hänfördes av Hauberg sexton år senare til Ørbæk och Hardeknud (Tab. VI:42).

Under 1950-talet arbetade undertecknad med inventering av skandinaviska mynt i Sveriges vikingatida myntfynd samtidigt som Michael Dolley arbetade med de engelska mynten. Dolley gjorde mig då uppmärksam på ett mynt ur Mölndal-fyndet, en efterbildning av Knuts engelska Quatrefoil-typ, med engelsk kungatitel men med frånsidesinskriften +SEG(?)TAN ON ORBE(?): Mynten väger 1.04 g, diametern är 18.4 mm, stämpelställningen oregelbunden. Myntet är böjt flera gånger, det är sprucket och har minst 32 probermärken ("pecks"). Det är främst probermärkena som gör vissa bokstäver i den i och för sig väl utförda texten svåra att identifiera. Axel Ernsts läsning ORBES (NNUM 1957, efter fotografi) kan dock knappast vara korrekt. Bildmässigt hör myntet hemma bland Knuts äldre danska typer medan den förhållandevis låga vikten (som stämmer med de engelska Quatrefoil-myntens vikt) kan tyda på en något senare datering och/eller västdanskt ursprung. Myntet är hittills opublicerat, bortsett från ett kort omnämnande i min uppsats om ett nytt Hardeknut-mynt från "ROE" 1956 (s. 148-9).

Kommer då detta av Hauberg okända Ørbæk-mynt verkligen från ett fynd hittat så tidigt som 1883? Myntet tycks ju ha varit okänt även för Hildebrand. Myntet förvaras nu i en påse som inte kan vara mycket äldre än 1950-talet och som har påskriften "7219", alltså Mölndal-fyndets inventarienummer. Eftersom Michael Dolley var den som först uppmärksammade det nya Ørbæk-myntet kan det ha legat bland Mölndal-fyndets engelska mynt. Men i så fald är det egendomligt att myntet inte nämns av Hildebrand bland de engelska mynten i publikationen. En annan möjlighet är att myntet inte alls kommer från Mölndal-fyndet, utan i senare tid av misstag hamnat bland Mömdal-mynten. Flera andra skillnader mellan de mynt som publicerades av Hildebrand och de som nu förvaras under inventarienummer 7219 tyder på att den sistnämnda möjligheten är den mest sannolika.

Ovanstående notis är författad till tjänst för pågående danska forskningar om Hardeknuts och Magnus den Godes mynt. Själv hoppas jag få återkomma till myntet i samband med ett större arbete om Ethelred- och Knut-imitationer i svenska fynd.

(NNUM)


Referenser


Tilbage til Dansk Mønt