Christian 4., Løvedaler 1608, Helsingør

Forside: Portræt med hjelm, skjold; bagside: løve (Hede 65, Schou 9, Sieg 95)

Den nederlandske Leeuwendaalder fra 1576 efterlignedes i mange lande, således også i Danmark, hvor Christian 4. (1588-1648) i 1608 lod Hans Flemming slå 765 danske løvedalere i Helsingør.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt