KLIK for forstørrelse!

Lund

Denne skånske by blev grundlagt under Knud den Store (1014-1035) og var et af Danmarks vigtigste møntsteder med udmøntninger næsten uafbrudt til 1377.

Siden ca. 1140 havde ærkebispen andel i møntretten.

Under Erik af Pommern genoptoges udmøntningerne i Lund ca. 1412-13 men allerede ca. 1442 under Christoffer af Bajern flyttedes det skånske møntsted til Malmø.

Afbildingen viser en Gros (9-penning) fra Erik af Pommern.

Afbildinger af Lundemønter:

Imidlertid har nye fund og forskning navnlig for borgerkrigsperiodens vedkommende betydet ændret henførelse til bestemte konger og møntsteder. Derfor anbefaler vi Dansk Mønts liste over de væsentligste ændringer i borgerkrigsmønternes klassifikation siden Hauberg og Mannsfeld-Bûllner.


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønts forside