MB 177

  • Mansfeld-Bûllner 177; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 4
  • Kaaber: 52-06; Ribe 1285
  • Sømod: D 248; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1280-1289; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige NæsteIllustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland