MB 179

  • Mansfeld-Bûllner 179; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Hauberg: Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland 6
  • Kaaber: 39-08; Viborg 1280
  • Sømod: D 240; Erik Klipping (1259-1286); Nørrejylland
  • Grinder-Hansen: 1270-1279; Nørrejylland

 

 

 

 

Forrige Næste
Eksempel fra Kaabers samling (Tegning S. Aagaard):


Illustration fra Ramus & Devegge

Fundoplysninger:

Oplysningerne læses som følger:
MB nummer: Fundsted samt Fundnummer i Danmarks Middelalderlige Skattefund (antal af dette MB-nummer / fundets totale størrelse). Litteraturhenvisninger med en * henviser til en illustration.

(Jørgen Sømod)


Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland