MB 190

Forrige Næste

Som MB 189, men med aversomskrifterne:

Tilbage til Dansk Mønt
Tilbage til Erik Klipping, Nørrejylland