Kommende foredrag i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling:

Mints, Technology, and Coin Production
Copenhagen 28-29 May 2015
The National Museum of Denmark
Room: Cinema
 Frédéric Elfver: Vikingetidsmønter fundet i Blekinge – nye resultater

Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00

Bethesda, Rømersgade 17 (Israels Plads)

Gratis adgang (Den kgl. Mønt- og Medaillesamling og Dansk Numismatisk Forening inviterer)

 I anledning af det netop udkomne værk om møntfund fra Blekinge, taler Frédéric Elfver fra Numismatiska Forskningsgruppen i Stockholm om vikingetidsmønter fundet i Blekinge – specielt i forhold til Mønten i Lund og datidens forbindelser til de slaviske områder.

I de första åtta volymerna i CNS-serien (Corpus nummorum saeculorum IX–XI qui in Suecia reperti sunt. Catalogue of coins from the Viking Age found in Sweden), har fynd i Sverige med 51.417 vikingatida mynt av totalt ca 252.000 mynt publicerats. Den nionde volymen beskriver de 6.280 mynt som hittats i Blekinge. Under perioden ca 800-990 är det nästan uteslutande islamiska mynt. Därefter är det främst tyska och engelska mynt, men även t.ex. svenska från Olof Skötkonung och Anund Jakob, fram till den yngsta skatten, Johannishus, som är nedlagd efter 1120. Den är den största bevarade skatten i Sverige med tyska mynt, 4.821 ex., varav många är unika och aldrig tidigare beskrivna.
Mynten funna i Blekinge är framförallt ett resultat av internationella handelskontakter och de är präglade i Spanien i väster bort till Uzbekistan i öster. Myntfynden kan, som få andra källmaterial, visa vikingatidens internationella karaktär. De kan även belysa andra frågor, t.ex. hur Blekinge efterhand införlivades i det danska riket.
Särskilt fyndet från Norragården i Mörrum har medfört spännande resultat beträffande forskningen kring myntningen i Lund vid mitten av 1000-talet. Vid föredraget kommer dels den nya publikationen att presenteras, dels kommer resultat från mitt pågående avhandlingsarbete om den danska myntningen i Lund vid mitten av 1000-talet att lyftas fram.


Tidligere foredrag i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling: 

Rahel C. Ackermann: Haldenstein Mønten i 17. og 18. århundrede

Onsdag den 20. april 2011 kl. 19.00

Bethesda, Rømersgade 17 (Israels Plads)

Gratis adgang (Den kgl. Mønt- og Medaillesamling og Dansk Numismatisk Forening inviterer)

Rahel C. Ackermann (Bern, leder af Inventar der Fundmünzen der Schweiz) fortæller på engelsk om møntstedet i Haldenstein og 1600-1700-tallets møntfremstillingsteknik. Foredraget er baseret på en spændende arkæologisk udgravning af møntstedet på det lille slot Haldenstein i Schweiz.

In 1608, Thomas I. von Schauenstein (1608/1612–1628) took over the castle and the Barony of Haldenstein, close to Coire, Grisons, Switzerland. In 1612 the emperor endowed him the privilege of minting. During the next 150 years, seven Barons of Haldenstein produced coins of varying quality, from representative gold and larger silver denominations to small ones of poor standard, thus widely rejected.
In the 1980es, during the archaeological investigation and restoration of the Haldenstein castle, waste and clippings of the mint were found: several thousand items of broken crucibles, melting waste, test strokes of coin dies, blanks and clippings of strips provide insight into the coin production, from the melting of the silver alloy to the cutting of blanks and coins. Those few documents preserved give a vage idea of the organisation and spatial partition of the mint.
The study of this waste of an early modern official mint, the analysis of the preserved coins and the experimenting with functional and accessible machinery of the time (as well as modern copies), allows to reconstruct the production techniques applied in the mint of Haldenstein.


Tilbage til Dansk Mønts forside