Ny Kirstinebjerg-skatten

Hauberg anfører om dette fund:

"35) Ny Kirstinebjerg, Nørre Herred, Falster. 1868. Fundet bestaar mest af sjællandsk Mynt, 25 Typer med 3393 Stkr. fra Erik Menved og 3 Typer med 832 Stkr. fra Christopher II. Tillige findes der 1 Mynt, som formentlig maa henføres til Saxkjøbing, samt nogle jydske og 2 skaanske Typer. 111 Stkr. ere forslidte og utydelige. Fundet er blevet nedlagt omtrent 1326. Mynterne vare indsvøbte i et fileret Net og gjemte i et sort Lerkar, som fandtes ved Pløining."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter ligeledes nedlæggelsestidspunktet til ca. 1325.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt