Ramus og Devegges ufuldendte møntværk

Beskrivelse af danske middelaldermønter, som museumsinspektør Christian Ramus (1765-1832) i 1821 begyndte med Ole Devegge.

Værket blev aldrig fuldført. I 1867 udsendtes de indtil da færdigtrykte 47 tavler og 136 siders tekst til en række biblioteker, mens resten af oplaget tilintetgjordes (!).

I nyere tid har Ramus/Devegges illustrationer af mønterne fra borgerkrigsperioden fundet anvendelse i Jørgen Sømods Afbildinger af samtlige hidtil kendte danske mønter fra tidsrummet 1241-1377 (2000). Illustrationen viser tavle XXXV, 101, også kendt som MB276.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt