Rejsedaler

En rejsedaler er en særmønt slået i anledning af den danske konges (eller i 1788 kronprins) rejse til Norge. I reglen drejede det sig om 6-markstykker (kronerigsdaler), kronprins Frederiks mønt 1788 er dog en kurantdaler.

En liste over rejsedalerne ser således ud:

Fælles for mønterne er bagsidens norske løve - uagtet at de er præget i København (respektive Altona for 1788-dalerens vedkommende).


Litteratur:


Tilbage til Mønttyper
Tilbage til Dansk Mønt