Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat


DOP 137

5 Kr. 1952

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 42a
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 14. oktober 1952.
Indkaldt -
Inddrages når sedlerne kommer tilbage til Nationalbanken.
Format 125 x 65 mm.
Forside Figur 127a. Bleggrøn/mørkegrøn.
Underbund: bleggrøn. Mønster af rette og knækkede, skrå linier. For oven og for neden afsluttet med vandrette linier. I de 4 hjørner udsparet for "5" i relieftryk. Der er udsparet for hovedpladens mønstre.
Hovedplade: mørkegrøn. Til venstre ovalt, skraveret felt med stik af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1768-1844) efter et maleri, udført i Rom 1814 af C. V. Eckersberg (1783-1853). Til højre ovalt, skraveret felt med stik af Thorvaldsens gruppe "De 3 gratier". Under portrættet "THORVALDSEN" i mikroskrift.
For oven, buet mellem billedfelterne "DANMARK" i skygge- og reliefskrift. Herunder "5" i kontur- og reliefskrift. På hver side heraf, øverst nummerering, se denne, dernæst "DANMARKS / NATIONALBANK" i kursivskrift og nederst 2 underskrifter. Under billedfelterne kryds- og vandret skraveret skriftpanel med "FEM KRONER" i hvid reliefskrift. Herunder i mikroskrift Tekst 18. For neden til højre seriebetegnelsens 2 sidste led. For oven og for neden bånd med skiftevis "FEM" og "5" i hvidt i henholdsvis ovale og runde felter. Her udenfor guillocheret kniplingsbort.
Bagside Figur 127b. Bleggrøn/mørkegrøn.
Underbund: bleggrøn. Inden for kantborterne vandret liniering, der toner af ind mod et hvidt midtfelt.
Hovedplade: mørkegrøn. Stikket i midten viser den gamle bydel af Kalundborg med den 5-tårnede kirke set fra fjorden, tegnet af tegneren Ib Andersen.
I de 4 hjørner "5" i hvid kontur- og reliefskrift på ovale, guillocherede rosetter. For oven og for neden vandret liniering og her udenfor guillocherede kniplingsborter. I disse felter "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt.
Papir Hvidt.
Vandmærke Figur 127c. Lyse og mørke karakterer.
Lyse "5", 11 mm høje samt mørke punkter uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk Våd-offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav positionen under trykningen, se side 50. Rødt bogtryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Mørkegrønt tryk.
Kendte årstal 1952, 1954, 1955.
Bemærkninger Se DOP 138. Sedlen er beskrevet i NNUM 1952, side 178-179. 5 Kr.sedlen blev pr. 14. februar 1961 afløst af en mønt.

DOP 137

 


DOP 138

5 Kr. 1955

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 42b
Som DOP 137, men med ændring i vandmærke.
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb -
Indkaldt -
Inddrages når sedlerne kommer tilbage til Nationalbanken.
Vandmærke Figur 128c. Lyse og mørke karakterer.
Lyse "5", 13 mm høje samt mørke punkter uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Kendte årstal 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
Bemærkninger til DOP 137 og 138:
Sedlen blev fra den 14. februar 1961 afløst af en 5 kr. mønt.
På nogle af de første sedler i denne serie er der en trykfejl, idet der mangler punktum efter 7 i teksten "Udstedt i Henhold til Lov af 7. April 1936". Fejlen, der forekommer i serierne AO, A1 og A2, blev i sin tid omtalt i dagspressen, se også Møntsamlernyt 1977, side 66, 212 og 276.
Nogle af erstatningssedlerne med J har ikke det korrekte årstal i seriebetegnelsen. Det ser ud til, at man indtil 1960 generelt har brugt året (19)50 på disse sedler, eksempelvis B 8500 J og B 9500 J, begge fra 1958 (Møntsamlernyt 1977, side 212 og 276).
I en artikel i De Grafiske Fag, 48. årgang, 1952, side 382, "De nye sedler teknisk set", fremhæves den teknisk fuldendte udførelse af 1952-seriens sedler. H. C. Andersens portræt på 10 kr. sedlen er gjort af en af verdens fornemste portrætstikkere, og hvad offset-trykket angår, er der næppe trykt finere offset linier i Europa. Artiklen er illustreret med Ib Andersens første udkast til 5 kr. og 100 kr. sedlerne.
I en artikel i: Idé/Virkelighed, Jubilæumsskrift i anledning af Andelsbankens 50 års jubilæum den 1. december 1975, skriver Gunnar Andersen om hvordan 5 kr. sedlen blev til. Den allerførste skitse af denne seddel tegnede Gunnar Biilmann Petersen på en kaffeserviet af crepepapir i en af de små haver i Pile Allé på Frederiksberg.

 


DOP 139

10 Kr. 1952 ("Blinde-tieren")

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 43
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 14. oktober 1952.
Indkaldt den 15. marts 1954.
Inddraget den 31.december 1954.
Format 125 x 65 mm.
Forside Figur 129a. Gulbrun/sort.
Underbund: gulbrun. Mønster af rette, knækkede og 8-talformede, skrå linier, afsluttet af vandrette linier inden for borterne. Der er delvis udsparet for hovedpladens motiver.
For oven og for neden guillocherede kniplingsborter. I disse, mod de 4 hjørner, rektangulære felter med hvidt "10".
Hovedplade: sort. Til venstre ovalt, skraveret felt med stik af digteren H. C. Andersen (1805-1875) efter fotografi. Til højre ovalt, vandret linieret felt med stik af storkerede i Asminderød, Nordsjælland, tegnet af tegneren Ib Andersen. Under portrættet "H. C. ANDERSEN" i mikroskrift.
For oven, buet mellem billedfelterne "DANMARK" i skygge- og reliefskrift. Herunder " 10" i kontur- og reliefskrift. På hver side heraf, øverst nummerering, se denne, dernæst "DANMARKS / NATIONALBANK" i kursivskrift og nederst 2 underskrifter. Under billedfelterne kryds- og vandret skraveret skriftpanel med "TI KRONER" i hvid reliefskrift. Herunder i mikroskrift Tekst 18. For neden til højre seriebetegnelsens 2 sidste led.
For oven og for neden vandret liniering inden for underbundens bort.
Bagside Figur 129b. Lysebrun/mørk olivengrøn.
Underbund: lysebrun. For oven og for neden guillocherede kniplingsborter. I midten af disse, felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt. Inden for borterne vandret liniering, der toner af ind mod et hvidt midtfelt.
Hovedplade: mørk olivengrøn. Stikket i midten viser landskab med Egeskov mølle, Kværndrup sogn, Sydfyn, tegnet af tegneren Ib Andersen. I de 4 hjørner "10" i hvid kontur og reliefskrift på ovale guillocherede rosetter. Ud mod borterne vandret liniering.
Papir Hvidt.
Vandmærke Figur. 129c. Lyse og mørke karakterer.
Lyse " 10", 11 mm høje, samt mørke punkter, begge dele uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk Våd-offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav positionen under trykningen, se side 50. Rødt bogtryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk.
Kendte årstal 1951 og 1952.
Bemærkninger Denne 10-krone seddel havde samme højde som 5-krone sedlen DOP 137, hvilket medførte, at de blinde ikke kunne føle forskel på de to sedler. DOP 139 blev derfor erstattet af DOP 140.
Nogle af erstatningssedlerne med J har ikke det korrekte årstal i seriebetegnelsen, jvfr. DOP 137. Sedlerne er beskrevet NNUM 1952 side 179-180.

DOP 139

 


DOP 140

10 Kr. 1954 I

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 44a
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 15. marts 1954.
Indkaldt -
Inddrages når sedlerne kommer tilbage til Nationalbanken.
Format 125 x 71 mm. 6 mm højere end 5 Kr.sedlen, sammenlign DOP 139.
Forside Figur 130.1a. Brunorange/sort.
Underbund: brunorange. En varmere tone end DOP 139. Mønster af rette, knækkede og 8-talformede, skrå linier, afsluttet af vandrette linieringer inden for borterne. Der er delvis udsparet for hovedpladens motiver. Mellem hovedpladens liniering og borter for oven og for neden bånd med skiftevis "10" og "TI", begyndende fra venstre med "10".
Hovedplade: sort. Til venstre ovalt, skraveret felt med stik af digteren H. C. Andersen (1805-1875) efter fotografi. Til højre ovalt, vandret linieret felt med stik af storkerede i Asminderød, Nordsjælland, tegnet af tegneren Ib Andersen. Under portrættet "H.C. ANDERSEN" i mikroskrift.
For oven, buet mellem billedfelterne "DANMARK" i skygge- og reliefskrift. Herunder "10" i kontur- og reliefskrift. På hver sider heraf, øverst nummerering, se denne, dernæst "DANMARKS / NATIONALBANK" i kursivskrift og dernæst 2 underskrifter. Under billedfelterne kryds- og vandret skraveret skriftpanel med "TI KRONER" i hvid reliefskrift. Herunder i mikroskrift Tekst 18. For neden til højre seriebetegnelsens 2 sidste led.
For oven og for neden vandret liniering inden for underbundens bånd. Her udenfor guillocherede kniplingsborter . I disse mod de 4 hjørner rektangulære felter med "10" i hvidt.
Bagside Figur 130.1b. Brunorange/sort.
Underbund: brunorange. En varmere tone end DOP 139. For oven og for neden guillocherede kniplingsborter. I midten af disse, felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt. Inden for borterne vandret liniering, der toner af ind mod et hvidt midtfelt.
Hovedplade: sort. Stikket i midten viser landskab med Egeskov mølle, Kværndrup, Sydfyn, tegnet af tegneren Ib Andersen. I de 4 hjørner " 10" i hvid kontur- og reliefskrift på ovale rosetter. Ud mod borterne vandret liniering. Her udenfor bånd med skiftevis "10" og "TI", begyndende fra venstre med "10".
Papir Hvidt.
Vandmærke Figur 130.1c. Lyse og mørke karakterer. Lyse "10", 11 mm høje, samt mørke punkter, begge dele uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk Våd-offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Rødt bogtryk.
Nummer 7-cifret rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk.
Kendte årstal 1954.
Bemærkninger Omtalt i NNUM 1954, side 88 af J. C. H. (Johan Chr. Holm).

DOP 140

 


DOP 141

10 Kr. 1954 II

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 44a
Som DOP 140, men med ændret vandmærke.
Vandmærke Figur 130.2a. Lyse og mørke karakterer.
Lyse "10", 14 mm høje, samt mørke punkter, begge dele uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Kendte årstal 1954, 1955, 1956, 1957 (E2-E4).
Bemærkninger Figur 130.2b viser talplaceringen i øverste venstre hjørne af forsiden på DOP 140 og DOP 141 til forskel fra figur 130.3b, DOP 142.

 


DOP 142

10 Kr. 1957

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 44b
Som DOP 141, men med ændring af forsidens borter.
Forside Figur 130.3a.
Underbund. Mellem hovedpladens liniering og borter for oven og for neden bånd med skiftevis "TI" og "10", begyndende med "TI" fra venstre.
Kendte årstal 1957 (E5-E6), 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974.

DOP 142

 


DOP 143

50 Kr. 1956

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 45a
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 21. maj 1957.
Indkaldt -
Inddrages når sedlerne kommer tilbage til Nationalbanken.
Format 153 x 78 mm.
Forside Figur 131.1a. Gulbrun/turkis/blå.
Underbund 1: gulbrun. Underbund II: turkis. Begge disse består af skrå bølgelinier, der krydser hinanden inden for hovedpladens ramme.
Hovedplade: blå. Til venstre vandret, linieret, ovalt felt med stik af embedsmanden og astronomen Ole Rømer (1644-1710) efter samtidigt maleri af en ukendt kunstner. Til højre, vandret linieret, ovalt felt med vue over Store Kannikestrædes tage med Regensen mod Rundetårn i København, efter tegning af tegneren Ib Andersen. Under portrættet "OLE RØMER" i mikroskrift. På Rundetårn ses dets indskrift: "DOCTRINAM ET (sværd) DIRIGE (hebraisk: Jahve) IN (hjerte) 16 C4 42".
For oven, buet mellem billedfelterne "DANMARK" i skygge- og reliefskrift. Herunder "50" i kontur- og reliefskrift i stor, oval roset. På hver side heraf forneden 2 underskrifter. Under billedfelterne kryds- og vandret skraveret skriftpanel med "FEMTI KRONER" i reliefskrift. Herunder i mikroskrift Tekst 18. For neden til venstre sedlens årstal, normalt svarende til seriebetegnelsen. Uden om midtfeltet en linieret ramme og uden om denne igen en kniplingsbort. Midt i dens langsider for oven og for neden felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt. I dens hjørner ovale felter med "50" på skrå i hvidt.
Bagside Figur 131.1b. Blå.
Hovedplade: blå. Vandret, bølget liniering inden for rammen. Stikket i midten viser Stenvad langdysse på Djursland, Jylland, tegnet af tegneren Ib Andersen. I de 4 hjørner "50" 4 hvid reliefskrift på 1/4 roset. Indenfor en linieret ramme, på alle 4 sider, bånd med skiftevis "50" og "FEMTI" i hvidt i ovale rammer. Uden om, guillocheret kniplingsbort med ydre afslutning af bølgelinier. I borten for oven og for neden "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt.
Papir Håndgjort, hvidt papir med blå tone.
Vandmærke Figur 131.1c. Lyse og mørke karakterer.
Stor lys og mørk kongekrone ("Enevoldskronen") og lyse "50"-taller uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk Forside: hovedplade dybtryk, underbund offset.
Bagside: hovedplade dybtryk.
Seriebetegnelse Det første bogstav-og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav positionen under trykningen, se side 50. Rødt tryk.
Nummer 7-cifret. Rødt tryk.
Underskrift 2 trykte navne. Sort tryk.
Kendte årstal 1956, 1957, 1958, (1959), 1960.
Bemærkninger Rundetårn var Københavns observatorium 1656-1858.

 


DOP 144

50 Kr. 1962

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 45b
Som DOP 143, men med ændring af papir og vandmærke.
Papir Hvidt maskinpapir.
Vandmærke Figur 131.2a.
Lyse, krydsende linjer og "50" i felterne uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Kendte årstal 1961, 1962, 1963, 1966, 1970.

DOP 144

 


DOP 145

100 Kr. 1961 I

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 46a
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb torsdag den 3. maj 1962.
Indkaldt -
Inddrages når sedlerne kommer tilbage til Nationalbanken.
Format 155 x 84 mm.
Forside Figur 132.1a. Gul/ rosa/rødbrun.
Underbund 1: gul. Skrå bølgelinier under hele hovedpladen. Til højre for roset for oven "100" i kontur- og reliefskrift.
Underbund II: rosa. Skrå bølgelinier, krydsende ovennævnte, under hele hovedpladen. Til venstre for neden oval, segllignende roset, i midten "100" i hvid reliefskrift og udenom "DANMARKS / NATIONALBANK".
Hovedplade: rødbrun. Til venstre stik af fysikeren H. C. Ørsted (1777-1851) efter en samtidig tegning af maleren J. V. Gertner (1818-1871). Til højre et datidigt kompas og en elektrisk ledning med + og -' pol på stråleroset, demonstrerende Ørsteds påvisning af elektromagnetismen. Under portrættet "H.C. ØRSTED" i mikroskrift. For oven, buet mellem billedfelterne "DANMARK" i skygge- og reliefskrift. Herunder "100" i kontur- og reliefskrift i stor, oval roset. På hver side heraf for neden 2 underskrifter. Under billedfelterne kryds- og vandret skraveret skriftpanel med "HUNDREDE KRONER" i reliefskrift i hvidt. Herunder i mikroskrift Tekst 18. For neden til venstre sedlens årstal, svarende til seriebetegnelsen.
Hele feltet inden for rammen er udfyldt af tætte, vandrette linier med fortløbende "HUNDREDE KRONER" i mikroskrift med udsparing for hoveddekorationer.
Uden om midtfeltet ramme omgivet af liniering. Borten har guillochering i hvid streg. I hjørnerne felter med "100" i hvidt. Midt på langsiderne for oven og for neden afbrydes borten af felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt.
Bagside Figur 132.1b. Gul/rosa/brun.
Underbund I: gul. Underbund II: rosa. Begge består af skrå bølgelinier, der krydser hinanden inden for hovedpladens ramme.
Hovedplade: brun. Stikket i rammen viser vue af Øret ved Helsingør med Kronborg slot set fra nordvest og med Skånes kyst i baggrunden, tegnet af tegneren Ib Andersen. Feltet uden for stikket er udfyldt med tætte, vandrette bølgelinier. I øverste højre og i nederste venstre hjørne henholdsvis stort og mindre "100" i kontur- og reliefskrift på oval, guillocheret roset.
Uden om feltet en linieret ramme med felter for oven til venstre og for neden til højre med "100" i hvidt. Her udenom guillocheret kniplingsbort med ydre afslutning af bølgelinier. I borten for oven og for neden felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt.
Papir Håndgjort cremegult papir.
Vandmærke Figur 132.1c. Lys og mørk kompasrose på lyse bølgelinjer med lodret liniering.
Tryk For- og bagside: hovedplade dybtryk, underbund 2-farvet offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Mørkeblåt tryk.
Nummer 7-cifret. Mørkeblåt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Rødbrunt tryk.
Kendte årstal 1961.

 


DOP 146

100 Kr. 1961 II

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 46b
Som DOP 145, men med ændring af papir og vandmærke.
Papir Cremefarvet maskinpapir.
Vandmærke Figur 132.2a.
Lyse "100" i mangekantet, lys indramning uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Kendte årstal 1961, 1962, 1965, 1970.

DOP 146

 


DOP 147

500 Kr. 1963

DANMARKS NATIONALBANK; 1952-Serien; Pick 47
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb 2. juni 1964.
Indkaldt -
Inddrages når sedlerne kommer tilbage til Nationalbanken.
Format 175 x 90 mm.
Forside Figur 133a. Gul/turkis/blåsort/grøn.
Underbund I: gul. Underbund II: turkis. Begge disse består af skrå bølgelinier, der krydser hinanden inden for rammens guillocherede bort. Hovedplade I: blåsort. Tegnet af Gunnar Andersen. Til venstre stik af statsminister Chr. D. F. Reventlow (1748-1827), efter samtidigt maleri af maleren C. A. Jensen (1792-1870). Til højre stik af bonde, der styrer énspandsplov, plovmand, tegnet af tegneren Ib Andersen. Under portrættet "CHR. D. F. REVENTLOW" i mikroskrift.
For oven, buet mellem billedfelterne "DANMARK" i skygge- og reliefskrift. Herunder "500" i kontur- og reliefskrift i stor, oval, tvedelt roset, hvorfra udgår 24 strålebundter à 5 linier. På hver side heraf for neden 2 underskrifter. Under billedfelterne kryds- og vandret skraveret felt med "FEM HUNDREDE KRONER" i hvidt. Herunder Tekst 18. For neden til højre sedlens årstal, svarende til seriebetegnelsen.
Hovedplade 11: grøn. Hele feltet inden for rammen er udfyldt af tætte, vandrette linier med fortløbende "FEM HUNDREDE KRONER" i mikroskrift med udsparing for hoveddekorationer.
Halvt omkransende billedfelterne et bladagtigt motiv. Uden om midtfeltet ramme med dobbelt bort og liniering. I hjørnerne felter med "500" i hvidt. Inden for linieringen tungebort med akantusmotiv i hjørnerne. Den yderste bort har guillochering i hvid streg. Midt for langsiderne for oven og for neden afbrydes den af felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt.
Bagside Figur 133b. Gul/turkis/blåsort.
Underbund I: gul. Underbund II: turkis. Begge disse består af skrå bølgelinier, der krydser hinanden inden for hovedpladens yderste bort.
Hovedplade: blåsort. Stikket i feltet er et vue fra midten af 1800 tallet af Roskilde gamle by med domkirken som centrum, set fra nordvest, ude fra fjorden ind over de gamle strandenge, tegnet af tegneren Ib Andersen.
Feltet er omgivet af en dobbelt bort. Den inderste er en T-mæanderbort med krydsskraveret underbund. Den yderste bort har guillochering i hvid streg. I hjørnerne "500" i reliefskrift. Midt for langsiderne for oven og for neden indlagt felter med "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt.
Papir Hvidt med gul tone. I højre side er indlagt en sikkerhedstråd af metal.
Vandmærke Figur 133c. "500"-tallet er i mørk tone med lys skygge. Bølgeformet lys ramme.
Tryk Forside: hovedplade 2-farvet dybtryk, underbund 2-farvet offset.
Bagside: hovedplade dybtryk, underbund 2-farvet offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Rødt bogtryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 navne. Blåsort tryk.
Kendte årstal 1963, 1965, 1967.

DOP 147

 


DOP 148

10 Kr. 1975

DANMARKS NATIONALBANK; 1972-Serien; Pick 48
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb omløb tirsdag den 8.april 1975.
Format 125 x 67 mm.
Forside Figur 134a. Flerfarvet lys olivenagtig/sort.
Den venstre 1/4 af siden er - svarende til vandmærket - stort set fri for tryk. Ligeledes er en vandret bræmme (bånd) for neden fri for bundtryk. Underbunden har udsparing for hovedpladens dekorationer.
Underbund I (U I): lys karrygul. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt, vandret bølgede relief-graverede linier. I det frie felt til venstre for neden i 2 linier "DANMARKS / NATIONALBANK" i reliefskrift. Underbund II (U II): blegblå. Underbund III (U III): purpurrosa. I trykfeltet danner disse et koordineret, dobbelt spiralmønster af guillocherede, "krøllede" fra rosetten. Midt på sedlen danner U I, II og III en harlekinmønstret søjle af vandret og lodret skraverede felter, hvorom U II og III danner et serpentineagtigt mønster.
Hovedplade (Hpl.): sort. Til højre stik af portræt af maleren Jens Juel (1745-1802), forestillende fru Cathrine Sophie Kirchhoff, f. Christensen. I midten øverst i 2 linier "DANMARKS NATIONALBANK" i skyggeskrift. Derunder "10" i kontur- og reliefskrift på fliget roset med hvid guillocheret streg. I bræmmen "Ti Kroner" i skyggelagt skriveskrift.
Bagside Figur 134b. Flerfarvet grågullig/mørkegrå.
Bagsidens trykte felter er de samme som forsidens, blot spejlvendte. Underbund I (U I): grågul. Underbund II (U II): blegblå. Hovedplade (Hpl. I: mellemgrå. I trykfeltet danner U I et vatret mønster af uregelmæssigt skråt løbende, bølgede, reliefgraverede linier. U II danner med "krøllede" guillocherede linier et dobbelt spiralmønster, udgående fra rosetten.
Hpl. danner i midten for oven "DANMARKS NATIONALBANK" i skyggeskrift og for neden til højre Tekst 19. Hpl. danner til venstre et stik af en edderfugl efter akvarel af maleren Johannes Larsen (1867-1961), mens U I og II danner farve- og skyggetegning.
I midten danner U I, U II og Hpl. samt U I + U II: oliven, en roset med harlekinmønster. På denne "10" i hvid konturskrift, hvori U I danner udfyldning og Hpl. relief.
I bræmmen "TI KRONER", dannet af U II og Hpl., mens Hpl. danner relief.
I det frie felt for oven danner U II "10", mens Hpl. danner relief.
Papir Hvidt med gul tone. I sedlens højre side er indlagt en sikkerhedstråd (enten lys eller mørk), der kan variere i bredden.
Vandmærke Figur 134c. I det frie felt til venstre selvportræt af maleren Jens Juel i mørke og lyse toner. Herunder "10". Motivet gentages lodret uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk Forside: hovedplade dybtryk, underbund 3-farvet offset.
Bagside: hovedplade dybtryk, underbund 2-farvet offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Blåt bogtryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Blåt offsettryk.
Kendte årstal 1972, 1975, 1976, 1977, 1978.
Bemærkninger Sedlen blev i 1980 afløst af en 10 kr. mønt, den første med årstallet 1979.
Portrættet er en detaille af et maleri fra 1768, nu i Statens Museum for Kunst.
Bagsiden er det første tryk, hvor underbundenes og hovedpladens tryk integreres i detaillen.
Sammen med DOP 149, 150, 151, 152 og 153 anvendes her 2 og 3 farver overtrykt hinanden i massiv flade til frenstilling af nye ekstra farver. Det er en del af de tekniske muligheder, der fulgte af Danmarks Nationalbanks anskaffelse af nye trykmaskiner, se side 293.

DOP 148

 


DOP 149

20 Kr. 1979

DANMARKS NATIONALBANK; 1972-Serien; Pick 49 (4. udgave)
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 11. marts 1980.
Format 125 x 72 mm.
Forside Den venstre 1/4 af siden er - svarende til vandmærket - stort set fri for tryk. Ligeledes er en vandret bræmme (bånd) for neden fri for bundtryk. Underbunden har udsparing for hovedpladens dekorationer.
Underbund I (U I), reliefbund: grå. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt vandret bølgede, relief-graverede linier. I øverste højre hjørne dannes relief for "20" i hvidt.
Underbund II (U II): gulbrun. Underbund III (U III): gråblå. I trykfeltet danner disse et koordineret dobbelt spiralmønster af guillocherede "krøllede" linier, udgående fra rosetten. Midt på siden danner U II og U III en harlekinmønstret søjle med vandret og lodret skraverede felter, omgivet af et serpentineagtigt mønster. I dette er U II og U III overtrykt hinanden, så der dannes et brunt tryk.
Hovedplade: blåsort. Til højre stik air portræt af maleren Jens Juel (1745-1802), forestillende fru Pauline Tutein, f. Rath. I midten for oven i 2 linier "DANMARKS / NATIONALBANK" i skyggeskrift. Derunder "20" i kontur- og reliefskrift i hvidt på fliget roset med hvid, guillocheret streg. I bræmmen et skråt linieret bånd, hvorpå "Tyve Kroner" i skyggelagt skriveskrift. Til højre et mørkere skraveret felt.
Bagside Figur 135b. Flerfarvet brunlig/sort.
Bagsidens trykte felter er de samme som forsidens, blot spejlvendte.
Underbund I (U I): matgrøn. Underbund II (U II): lysebrun. Hovedplade (Hpl.): sort. U I og U II er overtrykt hinanden, U I + II: brun. I trykfelterne danner U I et vatret mønster af uregelmæssigt vandret bølgede, relief-graverede linier. U II danner med "krøllede", guillocherede linier en del af bunden. Til højre for oven danner U I, U II samt U I+ II en harlekinmønstret, oval roset. På denne "20" i hvidt med relief dannet af U I+ II. Til højre danner U II i vandret liniering "20" med relief af U I. I bræmmen danner U II "TYVE KRONER" i vandret liniering med relief af U I+ II og U I.
Hovedpladen har for oven til venstre "DANMARKS NATIONALBANK" i skygges krift og for neden til højre i det trykfrie felt Tekst 19. Midt i trykfeltet stik af 2 gråspurve, tegnet af Gunnar Andersen, med farve- og skyggelægning af U I og U II.
PapirHvidt med gul tone, leveret fra Silkeborg Papirfabrik. I sedlens højre side er indlagt en sikkerhedstråd, der kan variere i bredden.
Vandmærke Figur 135c. I det frie felt til venstre palet med pensler og herover "20", det hele i lyse og enkelte mørke toner. Motivet gentages lodret uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk Forside: hovedplade dybtryk, underbund 3-farvet offset.
Bagside: hovedplade våd-offset, underbund 2-farvet offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Blåt offsettryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Blåt bogtryk.
Kendte årstal 1979, 1980, 1981.
Bemærkninger Portrættet er en del af maleri fra 1799 i privat eje. En kopi, udført af maleren C. A. Lorentzen (1749-1828), findes på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg slot.

DOP 149

 


DOP 150

50 Kr. 1972

DANMARKS NATIONALBANK; 1972-Serien; Pick 50 (4. udgave)
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 21. januar 1975.
Format 139 x 72 mm.
Forside Figur 136a. Flerfarvet blålig/sort.
Knap 1/4 af siden til venstre er - svarende til vandmærket - stort set fri for tryk. Ligeledes er en vandret bræmme (bånd) for neden fri for bundtryk. Underbunden har delvis udsparing for hovedpladens dekorationer.
Underbund I (U I), reliefbund: carrygul. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt skråt løbende, bølgede relief-graverede linier.
Underbund II (U II): turkis. Underbund III (U III): blå. I trykfeltet danner disse et koordineret, dobbelt spiralmønster af guillocherede, "krøllede" linier, udgående fra rosetten. Til venstre for neden danner U II relief for "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt i 2 linier. Midt på siden danner U I og U II en harlekinmønstret søjle af vandret og lodret skraverede felter. På og omkring søjlen danner U II og U III et serpentineagtigt mønster. I dele heraf er de overtrykt hinanden, så der dannes et mellemblåt tryk.
Hovedplade: sort. Til højre stik af portræt af maleren Jens Juel (1745-1802), forestillende fru Ryberg, f. Falbe. I midten for oven i 2 liner "DANMARKS / NATIONALBANK" i skyggeskrift. Derunder "50" i kontur- og reliefskrift på tvedelt aflang roset med hvid guillocheret streg. Nederst i bræmmen "Femti Kroner" i skyggelagt skriveskrift.
Bagside Figur 136b. Flerfarvet blålig/sort.
Bagsidens trykfelter er de samme som forsidens, blot spejlvendte.
Underbund I (U I), reliefbund: carrygul. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt skråt løbende, bølgede, relief-graverede linier. Til venstre for oven "50" i reliefskrift.
Underbund II (U II): turkis. Underbund III (U III): blå. I trykfeltet danner disse et koordineret, dobbelt spiralmønster af guillocherede "krøllede" linier, udgående fra karussens midte. Til højre for oven en oval roset med harlekinmønster. Rosettens felter dannes af U I, U II og U III. Desuden er der overtrykte felter: U I + III: oliven og U II + III mellemblå. På rosetten "50" i hvidt med relieftryk af U I+II+Ill: umbra.
Hovedplade (Hpl.): sort. For oven midt i trykfeltet "DANMARKS NATIONALBANK" i skyggeskrift og for neden til højre i det frie felt Tekst 19. Til højre i trykfeltet en rund, fliget roset med guillochering i hvid streg. På denne "50" i kontur- og reliefskrift i hvidt med linieudfyldning af U I. Til venstre stik af karusse, tegnet af tegneren Ib Andersen, med farve- og skyggelægning af U I, U II og Hpl.
I bræmmen er dannet et skriftpanel, hvis kanter har bånd med skrå liniering af U I, lodret liniering af U II og U III. Til venstre og til højre i bræmmen har Hpl. "FEMTI / KRONER" i skyggelagt kontur- og reliefskrift. Bunden er henholdsvis skrå liniering og guillocherede runde motiver. Midtfeltet har "FEMTI" i reliefskrift og på en bund af reliefgravure med "50" og samme skravering som kanterne.
Papir Hvidt. I sedlens højre side er indlagt en sikkerhedstråd, der kan variere i bredden.
Vandmærke Figur 136c. I det frie felt til venstre selvportræt af maleren Jens Juel i mørke og lyse toner. Herunder "50". Motivet gentages lodret uden bestemt lokalisering i forhold til sedlen.
Tryk For- og bagside: hovedplade dybtryk, underbund 3-farvet offsettryk.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Blåt offsettryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Blåt bogtryk.
Kendte årstal 1972, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982.
Bemærkninger Portrættet er en detalje fra et stort figurbillede, "Det Ryberg'ske familjebillede", malet 1796/97. Det hænger på Statens Museum for Kunst.

DOP 150

 


DOP 151

100 Kr. 1972

DANMARKS NATIONALBANK; 1972-Serien; Pick 51 (4. udgave)
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 22. oktober 1974.
Format 150 x 78 mm.
Forside Figur 137a. Flerfarvet rødlig/sort.
Den venstre 1/4 af siden er - svarende til vandmærket - stort set fri for tryk. Ligeledes er en vandret bræmme (bånd) for neden fri for bundtryk. Underbunden har delvis udsparing for hovedpladens dekorationer.
Underbund I (U I), reliefbund: orange. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt bølgede, vandrette, relief-graverede linier. I det frie felt til venstre for neden danner U I relief for "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt i 2 linier.
Underbund II (U II): turkis. Underbund III (U III): cyklamen. I trykfeltet danner disse et koordineret, dobbelt spiralmønster af guillocherede, "krøllede" linier, udgående fra rosetten. Midt på siden er trykt en harlekinmønstret søjle. Herpå og omkring et serpentineagtigt mønster. Felterne dannes af U I, U II, U III samt både ved vandret og lodret skravering såvel som ved fladetryk af U I + II: grøn, U I + III: rødbrun, U II+III: violet og U I+II+U III: brun.
Hovedplade: sort. Til højre stik af selvportræt af maleren Jens Juel (I 745-1802). I midten for oven 2 linier "DANMARKS / NATIONALBANK" i skyggeskrift. Derunder "100" i kontur- og reliefskrift med vandret liniering af U I på oval, fliget roset med hvid guillocheret streg. Nederst i bræmmen "Hundrede Kroner" i skyggelagt skriveskrift.
Bagside Figur 137h. Flerfarvet rødlig/sort.
Bagsidens trykfelter er de samme som forsidens, blot spejlvendte.
Underbund I (U I): reliefbund: orange. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt bølgede, vandrette relief-graverede linier. Til venstre for oven fortættes guillochelinierne til et udflydende "100" i reliefskrift.
Underbund II (U II): turkis. Underbund III (U III): cyklamen. I trykfeltet danner disse et koordineret, dobbelt spiralmønster af guillocherede "krøllede" linier, udgående fra sommerfuglen. Til højre for oven i det frie felt en oval roset med harlekinmønster. Felterne dannes af U I, U II og U III samt af overtrykte felter: U I+II: grøn, U I+III: rødbrun og U II+III: violet. På rosetten "100" i hvidt med relieftryk af UI III+III: brun. Kanterne af bræmmen samt dens midtfelt har skrå bølget liniering af U I og lodret liniering af U II og U III.
Hovedplade (Hpl.): sort. For oven til højre "DANMARKS NATIONALBANK" i skyggeskrift og herunder en aflang, fliget, tvedelt roset med guillochering i hvid streg. På denne "100" i hvidt med reliefskrift. Til højre for neden i det frie felt Tekst 19. Til venstre stik af sommerfugl, tegnet af tegneren Ib Andersen, med farve- og skyggelægning af U I, U II, U III og Hpl. I bræmmen er dannet et skriftpanel. Til venstre og til højre har Hpl. "HUNDREDE /,KRONER" i hvidt med skyggelagt reliefskrift. Midtfeltet har "HUNDREDE" i reliefskrift på en bund af reliefgravure med "100".
Papir Hvidt med gul tone. I sedlens højre side er indlagt en sikkerhedstråd, der kan variere i bredden.
Vandmærke Figur 137c. I det frie felt til venstre selvportræt af maleren Jens Juel i mørke og lyse toner., Herunder "100". Gentages lodret nedefter uden bestemt placering i forhold til sedlen.
Tryk For- og bagside: hovedplade dybtryk, underbund 3-farvet offsettryk.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Blåt offsettryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Blåt bogtryk.
Kendte årstal 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982.
Bemærkninger Portrættet er en del af et maleri på Statens Museum for Kunst, malet i Dresden 1773/74. Sommerfuglen er en "Røde ordensbånd", Catocala nupta, Linnaeus 1758.

DOP 151

 


DOP 152

500 Kr. 1972

DANMARKS NATIONALBANK; 1972-Serien; Pick 52 (4. udgave)
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb torsdag den 18. april 1974.
Format 164 x 85 mm.
Forside Figur 138a. Flerfarvet blågrønlig/sort.
Knap 1/4 af siden til venstre er - svarende til vandmærket - stort set fri for tryk. Ligeledes er en vandret bræmme (bånd) for neden fri for bundtryk. Underbunden har delvis udsparing for hovedpladens dekorationer.
Underbund I (U I), reliefbund: turkisgrøn. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt bølgede, vandrette, relief-graverede linier. I det frie felt for neden danner U I relief for "DANMARKS / NATIONALBANK" i hvidt i 2 linier.
Underbund II (U II): orange. Underbund III (U III): blågrøn. I trykfeltet danner disse et koordineret, koncentrisk mønster af guillocherede, "krøllede" linier med centrum i rosetten. Midt på siden er trykt en harlekinmønstret søjle. Felterne dannes af U I, U II, U III samt både ved vandret og lodret skravering såvel som ved fladetryk af U I + II: dybgrøn og U I+III: grå turkis.
Hovedplade: sort. Til højre stik af portræt af maleren Jens Juel (1745-1802), forestillende (formentlig) fru von Qualen. I midten for oven i 2 linier "DANMARKS / NATIONALBANK" i skyggeskrift. Derunder "500" i hvidt i kontur- og reliefskrift på oval, tvedelt, dybt fliget roset, den indre med hvid guillochestreg, den ydre med sort guillochestreg.
Nederst i bræmmen "Femhundrede Kroner" i skyggelagt skriveskrift.
Bagside Figur 138b. Flerfarvet blågrønlig/sort.
Bagsidens trykfelter er de samme som forsid ens, blot spejlvendte.
Underbund I (U I), reliefbund: blågrøn. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt bølgede, vandrette, relief-graverede linier.
Underbund II (U II): gråorange. Underbund III (U III): blå. I trykfeltet danner disse et koordineret, koncentrisk mønster omkring firbenets nakke af guillocherede "krøllede" linier. Til højre for oven en oval roset med harlekinmønster. Felterne dannes af U I, U II og U III samt U I + II: æblegrøn, U I + III: gråblå, U II + III: oliven og U I + II + III: brun. På rosetten "500" i hvidt med relieftryk af U II + III. Kanterne af bræmmen samt dens midtfelt har skrå, bølget liniering af U I og lodret liniering af U II og U III.
Hovedplade (Hpl.): sort. For oven til venstre "DANMARKS NATIONALBANK" i skyggeskrift. Til højre en aflang, fliget, tvedelt roset med guillochering i hvid streg. På denne "500" i hvidt med reliefskrift. Til højre for neden Tekst 19. Til venstre stik af firben, tegnet af tegneren Ib Andersen, med farve- og skyggelægning af U I, U II, U III og Hpl. I bræmmen er dannet et skriftpanel med "FEMHUNDREDE", til venstre i bølgede, skrå linier, i midtfeltet i reliefgravure og til højre i rette, skrå linier. Hen over felterne "500 KRONER" i hvidt med reliefskrift.
Papir Hvidt med røde og blå taver. I sedlens højre side er indlagt en sikkerhedstråd, der kan variere i bredden.
Vandmærke Figur 138c. I det frie felt til venstre på sedlen selvportræt af maleren Jens Juel i mør e og lyse toner. Herunder "500". Motivet gentages lodret uden bestemt placering i forhold til sedlen.
Tryk For- og bagside: hovedplade dybtryk, underbund 3-farvet offsettryk.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Blåt offsettryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Blåt bogtryk.
Kendte årstal 1972, 1976, 1980.
Bemærkninger Portrættet er en del af et maleri på museet i Ahrensburg.

DOP 152

 


DOP 153

1000 Kr. 1972

DANMARKS NATIONALBANK; 1972-Serien; Pick 53 (4. udgave)
Udstedt i henhold til lov af 7. april 1936.
Sat i omløb tirsdag den 11.marts 1975.
Format 176 x 94 mm.
Forside Figur 139a. Flerfarvet rød-grålig/sort.
Knap 1/4 af siden til venstre - svarende til vandmærket - er stort set fri for tryk. Ligeledes er en vandret bræmme (bånd) for neden fri for bundtryk. Der er delvis udsparet for hovedpladens dekorationer.
Underbund I (U I), reliefbund: gråturkis. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt bølgede, vandrette relief-graverede linier. For neden til venstre dannes relief for "DANMARKS/ NATIONALBANK" i hvidt i 2 linier.
Underbund II (U II): grårød. Underbund III (U III): turkisgrøn. I trykfeltet danner disse et koordineret, koncentrisk mønster omkring rosetten af guillocherede "krøllede" linier. Midt på siden en harlekinmønstret søjle. Herpå og omkring et serpentineagtigt mønster. Felterne er trykt i såvel fladetryk som ved vandret og lodret skravering af U I, U II og U III.
Hovedplade: sort. Til højre stik af maleren Jens Juel forestillende fru Thomasine Gyllembourg. I midten for oven "DANMARKS / NATIONALBANK" i 2 linier med skyggeskrift. Derunder "1000" i hvidt med kontur- og reliefskrift på oval, fliget, tvedelt roset, den indre med hvid og den ydre med sort guillochestreg. Nederst i bræmmen "Tusind Kroner" i skyggelagt skriveskrift.
Bagside Figur 139b. Flerfarvet grålig brun/sepia (mørkebrun).
Bagsidens trykfelter er de samme som forsidens, blot spejlvendte.
Underbund I (U I), reliefbund: gråturkis. I trykfeltet dannes et vatret mønster af uregelmæssigt bølgede, vandrette, relief-graverede linier.
Underbund II (U II): grårød. Underbund III (U III): turkisgrøn. I trykfeltet danner disse et mønster af guillocherede "krøllede" linier. Til højre for oven en oval harlekinmønstret roset. Felterne dannes af U I, U II og U III samt overtrykte felter: U I+II: rødgråbrun, U II+III: lyse-brun og U I+II+III: olivenbrun. På rosetten "1000" i hvidt med olivenbrunt relieftryk. Kanterne af bræmmen samt dens midtfelt har skrå bølgeliniering af U I og lodret liniering af U II og U III.
Hovedplade (Hpl.): sepia. For oven til venstre "DANMARKS NATIONALBANK" i skyggeskrift. Til højre en lodret oval, fliget 3-delt roset med guillochering i hvid streg. På denne " 1000" i hvidt med reliefskrift. Til højre for neden Tekst 19. Til venstre stik af egern, af tegneren Ib Andersen, med farve- og skyggelægning af U I, U II, U III og Hpl. I bræmmen er dannet et skriftpanel, som til venstre og højre har "TUSIND / KRONER" i hvidt med skyggelagt reliefskrift. Midtfeltet har "TUSIND" i reliefskrift på en bund af reliefgravure med "1000".
Papir Hvidt med røde og blå taver. I sedlens højre side er indlagt en sikkerhedstråd, der kan variere i bredden.
Vandmærke Figur 139c. I det frie felt til venstre dobbeltportræt af Jens Juel og hans hustru efter et maleri af Jens Juel, 1791, og herunder tallet "1000" gengivet i lyse og mørke toner ligesom portrættet. Motivet gentages kontinuerligt nedefter uden bestemt placering i forhold til sedlen.
Tryk For- og bagside: hovedplade dybtryk, underbund 3-farvet offset.
Seriebetegnelse Det første bogstav og tal angiver serien, de to næste tal årstallet, det sidste tal og bogstav position under trykningen, se side 50. Blåt offsettryk.
Nummer 7-cifret. Rødt bogtryk.
Underskrift 2 trykte navne. Blåt bogtryk.
Kendte årstal 1972, 1977, 1980, 1981.
Bemærkninger Portrættet er en del af et maleri, som findes på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot. Egernet er udført som akvarel af kunstneren.

DOP 153

 


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt